Grad Supetar

Partija na vječni počinak Ante Štambuk Čiča. U dirljivoj poruci oproštaja Siniša Vuković napisao: “Dobri moj šjor Ante, baš iskreno i ol srca fala Ti za svaku nu notu, i nu olpivanu i nu olsviranu”

U 87. godini života u subotu, 13. ožujka, preminuo je Ante Štambuk Čiča iz Selaca, najstariji brat umirovljenoga hvarskoga biskupa Slobodana Štambuka, poznati pučki pjevač, član selačkoga crkvenoga zbora Krista Kralja.

Biranim riječima od pokojnika se oprostio Selčanin, predsjednik splitskoga ogranka Društva hrvatskih književnika, Siniša Vuković.

Puštao je mlađe da se uza nj razvijaju i napreduju
— Parti je sinoć na vječni počinak naš šjor Ante Štambuk Čiča (1934. – 2021.). Barba Ante bio je zadnji od starih crkvenih pučkih pjevača u Selcima, kao i član zbora Krista Kralja. Još sredinom prošloga stoljeća bio je kao mladić klarinetist u limenoj glazbi, a kad se revitalizirao Puhački orkestar KUD-a “Hrvatski sastanak 1888”, nama mladima bio je oslonac i potpora. Od svih starijih, koji su također već preminuli, jedini je šjor Ante Čiča bio bez ljubomore i zavisti i puštao je mlađe da se uza nj razvijaju i napreduju.

Bio je i fini meštar klesar
O njega sam čuo brojne naše stare selačke crkvene napjeve koji se više nisu pjevali, i još tamo 1995. godine odlazio sam u njega doma snimati te melodije i bilježiti ih u note. Zahvaljujući njemu, ali i Ivotu Čiribanu i Jozi Jogotu, obnovili smo te pomalo već nestale melodije, snimili ih i ostavili za naraštaje koji dolaze, ili će doći… Šjor Ante je bio i fini meštar klesar. Sve što je okom vidio, mogao je učiniti od kamena, dlijetom i gradinom, puntalurom i rašinom, mlačićem i macolom.

“Svića došla k nohtu”
Bio je najstariji sin pokojnog šjor Joze Čiče, mudraca iz naroda, čije se dogodovštine i batude i dandanas prepričavaju kao dio kolektivne memorije Selaca. Bio je najstariji brat biskupa u miru Slobodana Štambuka…. Puno bih toga mogao napisati o šjor Anti Čiči, i vjerojatno ću jednoga dana to i napisati. Bio sam presretan što sam prije 10 godina, na prigodnoj izložbi u povodu 15. godišnjice osnutka zbora Krista Kralja, najstarijemu pjevaču mogao uručiti sliku našega i njegovoga zbora. Još sam bio sretniji kad je šjor Ante, kao najstariji selački meštar u kamenu, prije godinu i po dana otvorio izložbu staroga klesarskog i kavadurskog alata koju sam dugo sanjao. Otvorio ju je udarcima piketom, posve se uživjevši u trenutak da su škaje letjele na sve strane. Sad, kad je “svića došla k nohtu”, dobri naš šjor Ante parti je zanavijek za na miru počinuti.

Fala ti za svaki momenat družbe i lavura
Ufam se da ga je svojim krilima već obgrlio njegov anđeo čuvar, sin prvorođenac kojega je nebeski Otac bio pozvao k sebi usve nešto više od godinu dana nakon što ga je njegov otac zemaljski, šjor Ante, držao u svojim skutima… Dobri moj šjor Ante, baš iskreno i ol srca fala Ti za svaku nu notu, i nu olpivanu i nu olsviranu. Fala Ti za svaki momenat družbe i lavura ča smo ga skupa učinili, i, svaki će ti momenat bit jedan fragmenat u sićanju ča ću ga ja, a i Selčani, jemat i čuvat ka uspomenu na Te. I, skužaj za svaki moj falimenat… Bog te raja napoji, i počin, stoji u poruci oproštaja Vukovića.

Od preminuloga barba Ante u Selcima će se mnogobrojna rodbina, prijatelji i znanci oprostiti u ponedjeljak, 15. ožujka, u 14.00 sati kada će se u župnoj crkvi Krista Kralja održati sprovodni obredi.

Selčanin Siniša Vuković uručio je prije 10 godina Anti Štambuki Čiči, najstarijem članu crkvenoga zbora Krista Kralja u Selcima, prigodnu sliku u povodu 15. obljetnice toga župskoga zbora

Podjelite:

You may also like...