Grad Supetar

Svećenik don Marko Plančić zabrinut: Ovo je nažalost nastavak trenda mortaliteta u našoj župi

Don Marko Plančić, župnik Nerežišća, Donjega Humca i Dračevice, objavio je danas na Novu godinu župnu statistiku za sve tri župe koje su mu povjerenje na duhovnu skrb i upravljanje.

No podaci iz tih župa nisu ohrabrujući, a zabrinut je i župnik Plančić što je u župama veći broj umrlih od rođenih.

U Nerežišćima značajno više sprovoda nego krštenja
— Prošle godine u našoj župi bilo je sveukupno 5 krštenja. S tim da je jedno krštenje podijeljeno za dijete roditelja koji žive u Bolu. Stoga je u našoj župi kršteno 4 djece čiji roditelji žive u Nerežišćima. Naspram ovoga, prošle godine bilo je čak 13 katoličkih sprovoda. Od tih 13 sprovoda jedan je bio za pokojnika koji je uglavnom cijeli život živio u Splitu. Ovim se nažalost nastavlja trend mortaliteta u našoj župi, odnosno veći broj umrlih od broja rođenih. U župi smo isto tako imali 2 vjenčanja, od kojih je jedno slavljeno za bračni par nastanjen u Bolu, pojasnio je župnik Plančić situaciju u župi Gospe Karmelske.

Samo 6 prvopričesnika u župi
Dodao je da je prošle godine sakrament krizme primilo 16 krizmanika, a Prvu pričest 6 prvopričesnika.

U Donjemu Humcu čak 6 sprovoda, a tek 1 krštenje
U župi Donji Humac u godini koja je završila bilo je samo 1 krštenje, kao i 1 vjenčanje, te 6 katoličkih sprovoda. — Slavlja Prve pričesti nije bilo, a svetu krizmu primilo je dvoje krizmanika u Nerežišćima, ali su župljani Donjega Humca, objavio je Plančić.

U Dračevici nije bilo slavlja Prve pričesti, ali ni vjenčanja
U Dračevici ove godine bilo je 1 krštenje, ali, kako je pojasnio župnik, za dijete čiji roditelji žive i nastanjeni su u Splitu. U župi nije bilo slavlja krizme, Prve pričesti ni vjenčanja, a obavljen je 1 sporovod, i to za pokojnicu koja je živjela u Bolu te porijeklom nije iz te župe.

don Marko Plančić (foto: BRAČ danas)

Podjelite:

You may also like...