Grad Supetar

Trojica svećenika s otoka Brača imenovana u senat hvarskoga biskupa mons. Ranka Vidovića

U prostorima Biskupskoga ordinarijata u Hvaru nedavno je formirano Prezbitersko vijeće Hvarske biskupije, nakon što je ta Crkva u svibnju ove godine dobila novoga biskupa mons. Ranka Vidovića koji je došao na kormilo Crkve poslije mons. Petra Palića.

Riječ je o senatu mjesnoga biskupa koji će pomagati hvarskomu biskupu u upravljanju trootočkom biskupijom.

Huljev, Gospodnetić i Rubinić trebali bi zastupati interese Crkve na Braču
Kako je Hvarska biskupija po mnogočemu specifična te uključuje otoke Brač, Hvar i Vis, u savjetodavno tijelo biskup Vidović imenovao je svećenike s tih triju otoka. S otoka Brača u senat su tako imenovani don Ivica Huljev, dekan otoka Brača, don Pavao Gospodnetić, povjerenik za mlade u Hvarskoj biskupiji, i don Jakša Rubinić na službi župnika u Sutivanu i Mircima.

Pozvao ih je na solidarnost i zajedništvo
Član Prezbiterskoga vijeća je i generalni vikar Hvarske biskupije mons. Stanko Jerčić, po rođenju Bračanin, ali po službi sadašnji dušobrižnik u župi Uznesenja Marijina u Jelsi. Član vijeća je i kancelar Hvarske biskupije don Ivan Jurin, čiji su korijeni iz Milne. Prema izvještaju Hvarske biskupije objavljenomu na mrežnoj stranici, mons. Vidović na konstituirajućoj sjednici vijeća pozvao je članove na solidarnost i zajedništvo u svim pastoralnim nastojanjima.

O upitniku za biskupijsko savjetovanje
Budući da je cijela Crkva započela sinodski hod kao način sudjelovanja u Biskupskoj sinodi “Za sinodalnu Crkvu – zajedništvo, sudjelovanje i poslanje”, središnja tema sjednice bila je posvećena biskupijskoj etapi sinodalnoga hoda koja je 17. listopada započela i u Hvarskoj biskupiji. Članovi Vijeća konkretizirali su glavna područja koja bi trebao uključiti Upitnik za biskupijsko savjetovanje.

Prvi radni susret klera s biskupom održan u rujnu
Treba podsjetiti da je hvarski biskup biskupijske svećenike zajednički okupio na radni susret prvi put 21. rujna, i to u Dominikanskomu samostanu u Bolu, gdje se tradicionalno održavaju biskupijski susreti klera.

Uz hvarskoga biskupa mons. Ranka Vidovića nalazi se dekan otoka Brača don Ivica Huljev (foto: BRAČ danas)

Podjelite:

You may also like...