Category: Kultura

Izložba u Bolu uz 100. godišnjicu njegova rođenja

Centar za kulturu Brač – Galerija umjetnina Branislava Deškovića u Bolu, izložbom iz svoga fundusa obilježit će 100. obljetnicu rođenja velikoga hrvatskoga umjetnika Valerija Michielija. Rođen 1922. u Pučišćima, studirao kod Vanje Radauša i...

Manifestacija posvećena jedinstvenome kolaču

Udruga za zaštitu starina, kulture i starih običaja i ekologiju “Hrapoćuša”, Turistička zajednica općine Postira i Centar za kulturu Brač danas, 14. kolovoza, u 20.30 sati organiziraju 11. “Noć hrapoćuše”, tradicionalnu manifestaciju posvećenu ovomu...