PROJEKT IZGRADNJE ZGRADE ZAJEDNIČKOG VATROGASNOG DOMA
#OstanimoOdgovorni

Tko će voditi bolski Centar za kulturu sljedeće četiri godine? Natječajno povjerenstvo objavilo natječaj, odluku će nakon postupka donijeti Općinsko vijeće

Tko će voditi bolski Centar za kulturu sljedeće četiri godine bit će poznato nakon što završi izborna procedura koju je pokrenulo Općinsko vijeće na svojoj nedavno održanoj sjednici u Bolu.

Ivani Bošković Ivičić istječe mandat
Predsjednik vijeća Matko Baković (HDZ) pojasnio je da dosadašnjoj ravnateljici te ustanove Ivani Bošković Ivičić sredinom ovoga mjeseca istječe četverogodišnji mandat. Zbog toga se nameće potreba raspisivanja novoga natječaja za to mjesto, a koji je objavljen 30. ožujka. Prethodno je imenovano natječajno povjerenstvo koje će provesti izbornu procesuru. Općinsko vijeće odlučilo je da će članovi povjerenstva biti vijećnici Katarina Marčić i Milan Škrbić, a trećega člana imenovat će ravnateljica Centra za kulturu.

Povjerenstvo će predložiti kandidata
U odluci o imenovanju natječajnoga povjerenstva određeno je da je ono dužno poštivati odredbe Statuta centra za kulturu općine Bol, zaprimiti molbe, procijeniti predloženi program rada, obaviti razgovor sa zainteresiranim natjecateljima i predložiti vijeću najpovoljnijega kandidata. Nakon što povjerenstvo predloži kandidata, odlučit će Općinsko vijeće.

Može visoka i viša stručna sprema
U natječaju je definirano da su za ravnatelja ustanove uvjeti visoka stručna sprema te stručne, radne i organizacijske sposobnosti. Osim toga, na natječaj se mogu javiti i osobe sa višom stručnom spremom uz uvjet da su istaknuti i priznati stručnjaci na području kulture te imaju 10 godina radnoga staža. I u tom slučaju od kandidata se traže stručne, radne i organizacijske sposobnosti. Natječaj je otvoren 15 dana.

Kritike na račun organizacije ribarske večeri
Ravnateljica kojoj istječe mandat o svome je radu po potrebi izvještala i Općinsko vijeće. Prema dostupnim podacima, gostovala je tako na 1. sjednici vijeća protekle godine kada je vijećnike upoznala s organizacijom rada, programom i teškoćama Centra za kulturu. Prema zapisniku s te sjednice, Bošković Ivičić istaknula je da Centar za kulturu ima bogat kulturni program kroz cijelu godinu, ali da je, kako stoji u zapisniku, “često izvrgnuta kritikama zbog maloga segmenta poslovanja kao npr. organizacije ribarskih večeri”. Dodala je da njezin posao postaje zahtjevniji, a da Općina, navedeno je u zapisniku, “unatoč tome smanjuje proračun Centra za kulturu”.

Zabilježeni minusi u poslovanju
O financiranju te bolske ustanove bilo je više riječi na 4. sjednici Općinskoga vijeća, lani 18. srpnja, kada je Bošković Ivičić upoznala predstavničko tijelo sa završnim računom Centra za kulturu za 2018. godinu. U toj su godini, zapisnički je utvrđeno, ukupni prihodi Centra iznosili 1.091.695,89 kuna, a ukupni rashodi 1.065.979,90 kn, čime je ostvaren višak od 25.715,99 kuna. No, treba dodati kako je ta ustanova prethodno poslovala s manjkom od 64.581,50 kuna, pa je konačni rezultat na kraju 2018. godine također bio u manjku za 38.865,51 kuna.

Do kraja lipnja manjak je iznosio 85 tisuća kuna
O financijskom poslovanju ustanove, i to polugodišnjem izvještaju za 2019. godinu, govorilo se i na 6. sjednici vijeća u studenome. Prema tom izvještaju, ostvareni su prihodi u iznosu od 345.606,33 kuna, dok su rashodi za to razdoblje iznosili ukupno 391.951,66 kuna. To znači da je općinski Centar za kulturu u prvom polugodištu ostvario manjak poslovanja u iznosu od 46.345,33 kuna. Kako je manjak poslovanja evidentiran i u prijašnjim godinama, i to od 38.865,51 kuna, za razdoblje do kraja lipnja prošle godine manjak je iznosio 85.210,84 kuna.

Natječajno povjerenstvo raspisalo je natječaj za ravnatelja Centra za kulturu općine Bol koji je objavljen 30. ožujka, s rokom prijave od 15 dana. Nakon što povjerenstvo zaprimi prijave kandidata, i s njima obavi razgovore, predložit će najboljega kandidata, a odluku će donijeti Općinsko vijeće (foto: J. Bašić)

Podjelite:

You may also like...