Mjesta

SUPETAR

GRAD SUPETAR

Vlačica 5

21400 SUPETAR

tel. + 385 (0)21 756 710

fax. + 385 (0)21 756 712

www.gradsupetar.hr

e-pošta: grad-supetar@st.t-com.hr

 

MILNA

OPĆINA MILNA

Sridnja kala 1

21405 MILNA

tel. + 385 (0)21 636 212

fax. + 385 (0)21 636 216

www.opcinamilna.hr

e-pošta: opcina@opcinamilna.hr

 

SUTIVAN

OPĆINA SUTIVAN

Trg dr. Franje Tuđmana 1

21403 SUTIVAN

tel. + 385 (0)21 717 508

www.sutivan.hr

e-pošta: anita@sutivan.hr

 

POSTIRA

OPĆINA POSTIRA

Polježice 2

21410 POSTIRA

tel. + 385 (0)21 632 133

fax. + 385 (0)21 632 133

www.opcina-postira.hr

e-pošta: info@opcina-postira.hr

 

PUČIŠĆA

OPĆINA PUČIŠĆA

Trg sv. Jeronima 1

21412 PUČIŠĆA

tel. + 385 (0)21 633 290

fax. + 385 (0)21 633 205

www.pucisca.hr

e-pošta: opcina@pucisca.hr

 

NEREŽIŠĆA

OPĆINA NEREŽIŠĆA

Trg sv. Petra 5

21423 NEREŽIŠĆA

tel. + 385 (0)21 637 059

www.nerezisca.hr

e-pošta: tajnistvo@nerezisca.hr

 

SELCA

OPĆINA SELCA

Trg Stjepana Radića 5

21425 SELCA

tel. + 385 (0)21 622 663

fax. + 385 (0)21 600 270

www.selca.hr

e-pošta: info@selca.hr

 

BOL

OPĆINA BOL

Uz pjacu 2

21420 BOL

tel. + 385 (0)21 635 114

fax. + 385 (0)21 635 044

www.opcinabol.hr

e-pošta: info@opcinabol.hr

 

Stranica je u nadogradnji!

Hvala na razumijevanju.

Ponovno nas posjetite!

“BRAČ danas”