Mjesta

SUPETAR
GRAD SUPETAR
Vlačica 5
21400 SUPETAR
tel. + 385 (0)21 756 710
fax. + 385 (0)21 756 712
www.gradsupetar.hr
e-pošta: grad-supetar@st.t-com.hr

 

MILNA
OPĆINA MILNA
Sridnja kala 1
21405 MILNA
tel. + 385 (0)21 636 212
fax. + 385 (0)21 636 216
www.opcinamilna.hr
e-pošta: opcina@opcinamilna.hr

 

SUTIVAN
OPĆINA SUTIVAN
Trg dr. Franje Tuđmana 1
21403 SUTIVAN
tel. + 385 (0)21 717 508
www.sutivan.hr
e-pošta: anita@sutivan.hr

 

POSTIRA
OPĆINA POSTIRA
Polježice 2
21410 POSTIRA
tel. + 385 (0)21 632 133
fax. + 385 (0)21 632 133
www.opcina-postira.hr
e-pošta: info@opcina-postira.hr

 

PUČIŠĆA
OPĆINA PUČIŠĆA
Trg sv. Jeronima 1
21412 PUČIŠĆA
tel. + 385 (0)21 633 290
fax. + 385 (0)21 633 205
www.pucisca.hr
e-pošta: opcina@pucisca.hr

 

NEREŽIŠĆA
OPĆINA NEREŽIŠĆA
Trg sv. Petra 5
21423 NEREŽIŠĆA
tel. + 385 (0)21 637 059
www.nerezisca.hr
e-pošta: tajnistvo@nerezisca.hr

 

SELCA
OPĆINA SELCA
Trg Stjepana Radića 5
21425 SELCA
tel. + 385 (0)21 622 663
fax. + 385 (0)21 600 270
www.selca.hr
e-pošta: info@selca.hr

 

BOL
OPĆINA BOL
Uz pjacu 2
21420 BOL
tel. + 385 (0)21 635 114
fax. + 385 (0)21 635 044
www.opcinabol.hr
e-pošta: info@opcinabol.hr

 

Stranica je u nadogradnji! Hvala na razumijevanju. Ponovno nas posjetite!
“BRAČ danas”