Grad Supetar

DANAS SE SASTAJU VIJEĆNICI Na dnevnomu redu Gradskoga vijeća naći će se i rebalans proračuna

Na dnevnomu redu 3. sjednice Gradskoga vijeća Grada Supetra koja će se održati danas, 21. rujna, naći će se, uz ostalo, i prijedlog rebalansa gradskoga proračuna.

Sjednicu je sazvala predsjednica supetarskoga parlamenta Danijela Kirigin (SDP), a pred vijećnicima će biti osam točaka dnevnog reda.

Prijedlogom rebalansa gradskih financija planirano je povećanje prihoda i primitaka za 17,82 posto u odnosu na izvorni plan proračuna, dok će rashodi i izdaci biti povećani za 13,89 posto. Kako BRAČ danas saznaje, procijenjeni prihodi i primici iznosit će 62,8 milijuna kuna.

Grad će za vatrogasni dom i vrtić dobiti 3,7 milijuna kuna
— Na povećanje planiranih prihoda i primitaka najveći utjecaj ima povećanje prihoda poslovanja u dijelu pomoći i povećanje primitaka po osnovi kredita (u okviru ugovorenoga iznosa) za izgradnju zajedničkoga vatrogasnoga doma u Supetru. Što se tiče povećanja planiranih prihoda od kapitalnih pomoći iz Državnoga proračuna, oni se odnose na sredstva Ministarstva regionalnoga razvoja za udio financiranja jedinica lokalne samouprave u projektima sufinanciranim sredstvima iz Europske unije. Grad Supetar će za projekte izgradnje zajedničkoga vatrogasnoga doma i Energetske obnove i rekonstrukcije Dječjega vrtića “Mrvica” dobiti iznos od 3,7 milijuna kuna, stoji u obrazloženju najavljenoga rebalansa proračuna.

Dinamika prihoda iz pomoći ne ide prema prvotnomu planu
Iz Grada su pojasnili da je planirana dinamika prihoda iz pomoći i povlačenja kreditnih sredstava bitno drukčija od prvotno planirane. Izvođači radova podmirivani su kreditnim sredstvima, a naknadno dobivena sredstva pomoći po odobrenim zahtjevima bit će usmjerena prema prijevremenoj otplati kredita koji je Grad bio primoran podići. Naglasili su pri tom da sredstva ostaju u okviru ugovorenih po osnovi kredita i pomoći.

Plaće u gradskoj upravi povećane za 3 posto
Rebalansom lokalnoga proračuna rashodi i izdatci planirani su u iznosu nešto manje od 60 milijuna kuna. — Na povećanje planiranih rashoda i izdataka najveći utjecaj imaju planirani izdatci za povrat po kreditima u Erste banci za projekte Energetske obnove i rekonstrukcije Dječjega vrtića “Mrvica” i izgradnje zajedničkoga vatrogasnoga doma. Povrat sredstava je planiran sredstvima pomoći, obrazložili su iz gradske uprave. Treba istaknuti da će i rashodi za zaposlene biti povećani, i to za 2 posto te će iznositi 8,5 milijuna kuna. — Planirane bruto plaće za zaposlene u gradskoj upravi povećane su za 3 posto iz razloga zamjene jedne službenice na bolovanju i jedne na porodiljnomu dopustu. U Dječjemu vrtiću plaće su povećane za 1,73 posto iz razloga usklade s osnovicom za obračun plaće od 1.siječnja 2021. godine, pojasnili su.

Gotovo milijun kuna iznosit će naknade građanima i kućanstvima
Naknade građanima i kućanstvima iznosit će gotovo milijun kuna, a što je povećanje rashoda za 5,75 posto. Kako objašnjavaju iz Grada Supetra, radi se o povećanju socijalnih davanja u dijelu pomoći obiteljima i kućanstvima, zatim pomoći za troškove stanovanja, sufinanciranje participacije u dječjem vrtiću i pomoći djeci za knjige.

Vijećnik Vulić bit će razriješen s mjesta člana Mandatne komisije
Gradski vijećnici donijet će odluku i o razrješenju i izboru člana Mandatne komisije Gradskoga vijeća Grada Supetra. Članom te komisije na konstituirajućoj sjednici Gradskoga vijeća imenovan je Luka Vulić iz Splitske, no Klub vijećnika SDP-HSU predložio je da se te dužnosti razriješi Vulića, a novim članom imenuje vijećnicu Kirigin. Osim toga, vijećnici će donijeti odluku i o imenovanju promjenjivoga člana Stručnoga tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskomu dobru na području Grada Supetra, i to po prijedlogu gradonačelnice Ivane Marković, o čemu će vijećnike izvijestiti pročelnik gradske uprave Ivica Blažević.

Vijeće treba imenovati Caglević ravnateljicom vrtića sljedeće četiri godine
Gradsko vijeće trebalo bi donijeti odluku i o imenovanju ravnateljice Dječjega vrtića “Mrvica” Irene Caglević, nakon što je Upravno vijeće te ustanove 20. kolovoza predložilo da se aktualnoj ravnateljici povjeri novi četverogodišnji mandat. Vijećnici će također dati suglasnost i na izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Dječjega vrtića “Mrvica” u Supetru.

gradski vijećnici na 2. sjednici Gradskoga vijeća koja je održana 21. srpnja (foto: BRAČ danas)

Podjelite:

You may also like...