Danijela Kirigin sazvala za danas Gradsko vijeće

Sjednica Gradskoga vijeća Grada Supetra, 2. u novom sazivu, održat će se danas, 21. srpnja, na poziv predsjednice supetarskoga parlamenta Danijele Kirigin (SDP). Sjednica će se održati u 14.00 sati u gradskoj vijećnici.

Rendić odlazi, Pocrnjić dolazi
Pred vijećnicima predstavničkoga doma naći će se tri točke dnevnoga reda. Prva se odnosi na izvješće o mirovanju mandata u Gradskomu vijeću HDZ-ova vijećnika Nikole Rendića koji je još 5. srpnja obavijestio Grad Supetar da iz osobnih razloga podnosi zahtjev za mirovanje. Rendić je, osim toga, predsjednik gradske organizacije HDZ-a, a na lokalnim izborima bio je nositelj stranačke liste. Na njegovo mjesto u Gradsko vijeće ulazi Joško Pocrnjić koji je na listi HDZ-a za predstavničko tijelo građana bio četvrti te će tako biti član gradskoga parlamenta.

O prihodima i rashodima gradskoga proračuna u 2020. godini
Na sjednici će biti podnesen i izvještaj o izvršenju proračuna Grada Supetra za 2020. godinu. O tome će na prijedlog gradonačelnice Ivane Marković vijećnike izvijestiti Marica Jokanović, voditeljica Odsjeka za financije i proračun. Prihodi i primici gradskoga Proračuna i proračunskih korisnika, a to su Dječji vrtić “Mrvica” i Narodne knjižnice u protekloj godini bili su planirani u iznosu od 54 milijuna kuna, a ostvareni su u iznosu od 41,3 milijuna kuna, odnosno ostvareno je 76,48 posto planiranih prihoda. Rashodi i izdaci prošle godine planirani su u iznosu od 50 milijuna kuna, a ostvareni su u iznosu od 43,5 milijuna kuna, odnosno 86 posto planiranih. Manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u navedenom razdoblju iznosi 2,1 milijun kuna. Grad je tako ostvario manjak od 1,1 milijun kuna, Narodna knjižnica manjak od 7.105 kuna, a predškolska ustanova milijun kuna. Ukupni preneseni manjak iz prethodnoga razdoblja iznosi 9 milijuna kuna. Naravno, najveći manjak bilježi Grad Supetar, Narodna knjižnica 6.275 kuna, a Dječji vrtića 2.802 kuna.

Imenovanje radnih tijela Gradskoga vijeća
Posljednja točka dnevnoga reda bit će imenovanje predsjednika i članova radnih tijela Gradskoga vijeća. Predlagatelj je Komisija za izbor i imenovanje, a vijećnike će izvijestiti predsjednik komisije Dino Šeparović. Vijećnici će izabrati Komisiju za Statut, poslovnik normativnu djelatnost, zatim Komisiju za prigovore i pritužbe, Komisiju za javna priznanja, Komisiju za imenovanja ulica, trgova i toponomastiku, Odbor za gospodarstvo, financije i proračun, Odbor za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Odbor za suradnju s općinama, gradovima, regijama i međunarodnu suradnju, Odbor za kulturu i sport, Odbor za predškolski i školski odgoj i obrazovanje i socijalna pitanja te Odbor za turizam.

gradonačelnica Ivana Marković – pročelnik JUO Grada Supetra Ivica Blažević – predsjednica Gradskoga vijeća Grada Supetra Danijela Kirigin (foto: BRAČ danas)

Podjelite:

You may also like...