Grad Supetar

Gradski vijećnici danas zasjedaju u gradskoj vijećnici. Na dnevnomu redu: Statut Grada, Poslovnik, naknade vijećnicima, kratkoročni kredit, izvješće o radu gradonačelnice, a bit će riječi i o dodjeli javnih priznanja

Predsjednica Gradskoga vijeća Grada Supetra Danijela Kirigin (SDP) sazvala je za danas, 18. ožujka, 41. sjednicu toga vijeća koja će se održati u gradskoj vijećnici u Supetru.

Bit će to prva ovogodišnja sjednica Gradskoga vijeća, a vijećnici su posljednji put vijećali 23. prosinca.

Mijenjaju se neke odredbe Statuta i Poslovnika
Na dnevnomu redu najavljene sjednice naći će se izmjene i dopune Statuta Grada Grada, kao i izmjene Poslovnika koji se odnosi na rad Gradskoga vijeća. Predlagatelj je gradonačelnica Ivana Marković (SDP). Razlog zbog kojega će se Statut i Poslovnik naći pred vijećnicima su odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, odnosno izmjene i dopune postojećega zakona koje su objavljene 23. prosinca 2020. godine u Narodnim novinama. Kako su izmjene toga Zakona stupile na snagu, jedinice lokalne samouprave u obvezi su uskladiti svoje akte sa zakonskim odredbama.

Ukida se dužnost zamjenika gradonačelnika
Kako Grad Supetar ima manje od 10.000 stanovnika, izmjenama zakona ukinuta je dužnost zamjenika gradonačelnika. Također je predviđena dužnost privremenoga zamjenika gradonačelnika kojega gradonačelnik određuje iz reda članova predstavničkoga tijela, odnosno Gradskoga vijeća, na početku svoga mandata. U Poslovniku će, isto tako, biti definirano održavanje sjednica elektroničkim putem jer Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi predviđa održavanje takvih sjednica u slučaju nastupanja posebnih okolnosti. Treba podsjetiti kako su gradski vijećnici već sudjelovali u radu elektroničkih sjednica, i to na 33. i 34. sjednici Gradskoga vijeća.

O naknadi gradskim vijećnicima, predsjedniku i potpredsjedniku
Gradonačelnica Marković predložit će, a pročelnik Ivica Blažević izvijestiti, o Odluci o naknadi vijećnicima Gradskoga vijeća i predstavnicima mjesnih odbora. Do sada su članovi vijeća za svoj rad primali naknadu od 200 kuna, dok će izmjenama i dopunama naknada po održanoj sjednici iznositi 300 kuna, s napomenom kako ukupna godišnja neto naknada ne smije prijeći iznos od 6.000 kuna. Predsjednik Gradskoga vijeća ostvarit će pravo i na posebnu mjesečnu naknadu od 750 kuna, a potpredsjednik vijeća 500 kuna.

Grad Supetar zadužuje se kod banke za 2 milijuna kuna
Vijećnici će raspraviti i odlučiti o izmjenama odluke koja se odnosi na zaduženje za financiranje kapitalnoga projekta Grada Supetra. Radi se o izgradnji i opremanju zajedničkoga vatrogasnoga doma u Poduzetničkoj zoni “Žedno-Drage”. O izmjenama spomenute odluke u kojoj je definiran rok korištenja i otplate kredita vijećnike će izvijestiti voditeljica Odsjeka za financije i proračun Marica Jokanović. Ista će vijećnicima obrazložiti i prijedlog odluke o kratkoročnom kreditu kojim će se zadužiti Grad Supetar, i to, kako stoji u obrazloženju “po principu dozvoljenoga prekoračenja po transakcijskom računu za redovno poslovanje grada u okvirnom iznosu od 2.000.000,00 kuna”. Na prvoj ovogodišnjoj sjednici vijeća vijećnici će raspravljati i o privremenomu korištenju površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Grada, o čemu će na prijedlog gradonačelnice članove vijeća upoznati voditeljica Odsjeka za upravljanje gradskom imovinom, društvene djelatnosti i gospodarstvo Ana Ranj.

Gradonačelnica Marković podnijet će vijećnicima i izvješće o svomu radu za razdoblje od srpnja do prosinca prošle godine. Prema dnevnomu redu najavljene sjednice, vijećnici će raspravljati i o prijedlozima o dodjeli javnih priznanja Grada Supetra, a koja se tradicionalno uručuju na svečanoj sjednici Gradskoga vijeća o blagdanu sv. Petra koji je i Dan grada.

Predsjednica Gradskoga vijeća Grada Supetra Danijela Kirigin (SDP) (foto: J. Bašić)

Podjelite:

You may also like...