Sritna dica - Sritan grad
#OstanimoOdgovorni

Gradski vijećnici ne odustaju od pravne bitke protiv odluke Ministarstva zaštite okoliša

Gradski će vijećnici opet zasjedati. Ovoga puta na blagdan sv. Dujma, 7. svibnja, nakon što je predsjednica Gradskoga vijeća grada Supetra Danijela Kirigin sazvala 22. sjednicu toga vijeća. Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici u 18,00 sati. Tri su točke dnevnoga reda. Prvu je predložio klub vijećnika SDP – HSU o prijedlogu zahtjeva za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti Odluke o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta Ministarstva zaštite okoliša i energetike s Ustavom. Aktualna je to tema nakon što su i druge stranke odlučile podržati prijedlog gradonačelnice Supetra Ivane Marković da će se krene u pravnu bitku protiv zatvaranja odlagališta optada “Košer” koje se nalazi na području općine Pučišća.

Vijećnici Danica Baričević, Borko Martić, Nikola Rendić, Marijeta Arnerić i Grgo Caglević podnijeli su prijedlog da se na gradskome vijeću raspravi o novonastaloj situaciji vezanoj za Odluku o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta Ministarstva zaštite okoliša i energetike s Prijedlogom Odluke o sazivanju gradskog referenduma na koji bi građani Grada Supetra jasno izrazili svoj stav o tome žele li da “Kupinovica” postane centralno odlagalište cijeloga otoka. Vrijedi napomenuti da je grad Supetar ministru zaštite okoliša Tomislavu Ćoriću uputio zaključak s 21. sjednice Gradskoga vijeća koja je održana 2. travnja.

Direktorica Komunalnoga društva Grad d.o.o. Marijana Šemanović podnijet će izvješće o radu davatelja javne usluge sakupljanja otpada – KD Grad d.o.o. za 2018. godinu.

najavljena 22. sjednica Gradskoga vijeća Grada Supetra

najavljena 22. sjednica Gradskoga vijeća Grada Supetra za 7. svibnja (izvor: gradsupetar.hr)

Podjelite:

You may also like...