Dosta je
PROJEKT IZGRADNJE ZGRADE ZAJEDNIČKOG VATROGASNOG DOMA
#OstanimoOdgovorni

Izvanredna sjednica Gradskoga vijeća u Supetru. Vijećnici se “sastaju” elektroničkim putem

Na poziv predsjednice Gradskoga vijeća grada Supetra Danijele Kirigin (SDP) 42. sjednica Gradskoga vijeća održat će se u srijedu i četvrtak, od 14. do 15. travnja, i to elektroničkim putem, umjesto u gradskoj vijećnici.

Razlog takvoga sazivanja sjednice predstavničkoga tijela građana je trenutna nepovoljna epidemiološka situacija na otoku Braču, pa će se vijećnici o pojedinim točkama dnevnoga reda izjašnjavati elektroničkim putem.

Sjednica će trajati 24 sata
Prema pozivu na izvanrednu sjednicu Gradskoga vijeća, početak je najavljen u 12.00 sati, a završetak sljedećega dana, također u 12.00 sati. Vijećnici će tako moći sudjelovati u radi vijeća 24 sata te e-poštom poslati svoj glas. Gradonačelnica Ivana Marković (SDP) predložit će vijećnicima odluku o davanju ovlaštenja gradonačelnici za sklapanje ugovora o kupoprodaji nekretnine kat. čest. br. 1667/9, VRT, površine 3773 m2, ZK uložak br. 2774, k.o. Supetar. Gradske oce o tomu će izvijestiti pročelnik gradske uprave Ivica Blažević i voditelj Odsjeka za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Ivica Vranjičić.

U pitanju je rješavanje imovinskopravnih odnosa
Tema je, kako je pojasnio pročelnik Blažević, sporazumno rješavanje imovinskopravnih odnosa, tj. stjecanja prava vlasništva za potrebe projekta izgradnje vatrogasnoga doma u dijelu osiguranja pristupne ceste te osiguranja dodatnih površina građevinskoga zemljišta za potrebe razvoja objekata komunalne infrastrukture. Kako su privatne osobe vlasnici nekretnine, izvršena je procjena vrijednosti i dogovorena obročna beskamatna isplata kroz razdoblje od osam godina. Za provedbu odluke trebat će rebalansom osigurati dodatna sredstva u gradskomu proračunu.

O gospodarsko-poslovnoj zoni “Žedno-Drage”
Vijećnici će također odlučiti i o izmjenama i dopunama Odluke o Urbanističkomu planu uređenja gospodarsko-poslovne zone “Žedno-Drage”. Predlagateljica je također supetarska gradonačelnica, a izvjestitelj voditelj odsjeka Vranjičić. Ukoliko vijećnici donesu odluku, Jedinstveni upravni odjel Grada u roku od 30 dana od dana usvajanja Odluke izradit će pročišćeni tekst Odluke o donošenju Urbanističkoga plana uređenja gospodarsko-poslovne zone “Žedno-Drage”.

predsjednica Gradskoga vijeća Grada Supetra Danijela Kirigin i dogradonačelnik Supetra Šimica Dragičević (foto: iz arhive)

Podjelite:

You may also like...