Sritna dica - Sritan grad
#OstanimoOdgovorni

Na dnevnom redu 11. sjednice Općinskoga vijeća u Selcima Proračun za 2020. godinu na prijedlog načelnika Ivana Marijančevića

Predsjednik Općinskoga vijeća općine Selca Marčelo Štambuk sazvao je za danas, 16. prosinca, 11. sjednicu Općinskoga vijeća koja će se održati u vijećnici općinske zgrade u Selcima. Sjednica je najavljena za 18.00 sati.

O izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. godinu
Vijećnici će, prema dnevnom redu najavljene sjednice, donijeti izmjene i dopune Proračuna općine Selca za 2019. godinu u kojoj je Proračun iznosio 11,2 milijuna kuna. Izmjenama i dopunama prihodi Proračuna iznosit će 8 milijuna kuna, koliko i rashodi. Vijećnici će odlučivati i o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, kao i prijedlogu Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.

Planirani Proračun za 2020. godinu iznosi 12,5 milijuna kuna
Za sljedeću godinu općinski vijećnici usvojit će Program socijalne skrbi u toj bračkoj Općini, zatim prijedlog javnih potreba u kulturi i sportu te poticanja poduzetništva. Na prijedlog mladoga selačkoga načelnika Ivana Marijančevića, vijećnici će donijeti Proračun za 2020. godinu i Odluku o izvršavanju Proračuna Općine za 2020. godinu. Prema prijedlogu, Proračun općine Selca za sljedeću godinu iznosit će 12,5 milijuna kuna, od čega će 4,5 milijuna kuna biti prihodi od poreza, a od poreza i prireza na dohodak 2,5 milijuna kuna.
Na dnevnom reću naći će se i prijedlog Odluke o prijenosu u cijelosti poslova utvrđivanja i naplate poreza te program sufinanciranja nabavke sadnoga materijala za 2020. i 2021. godinu.

Na prijedlog mladoga selačkoga načelnika Ivana Marijančevića, vijećnici će danas, 16. prosinca, donijeti Proračun za 2020. godinu i Odluku o izvršavanju Proračuna Općine za 2020. Prema prijedlogu, Proračun općine Selca za sljedeću godinu iznosit će 12,5 milijuna kuna (foto: J. Bašić)

Podjelite:

You may also like...