PROJEKT IZGRADNJE ZGRADE ZAJEDNIČKOG VATROGASNOG DOMA
#OstanimoOdgovorni

Na dnevnom redu Gradskoga vijeća drugi rebalans Proračuna grada Supetra u ovoj godini. U prvih šest mjeseci Grad ostvario 17,2 milijuna kuna prihoda, a što je 24 posto planiranih

Pod predsjedanjem Danijele Kirigin, predsjednice Gradskoga vijeća u Supetru, u srijedu, 11. studenoga, održat će se 38. sjednica Gradskoga vijeća u sportskoj dvorani u Supetru.

Sjednica se prema prethodnoj najavi trebala održati 27. listopada, ali je odgođena te se neće, kako je bilo najavljeno, održati u Gradskoj vijećnici.

Gradonačelnica Marković još u travnju najavila rebalans Proračuna
Gradonačelnica Ivana Marković predložit će Gradskomu vijeće drugi ovogodišnji rebalans Proračuna grada Supetra. Još u travnju gradonačelnica Marković najavila je rebalans gradskoga Proračuna, izvijestivši tada u otvorenom pismu podrške poduzetnicima, kako se Proračun ne puni željenom dinamikom te kako su prihodi grada svedeni na 20 posto. Prema prijedlogu drugoga rebalansa, prihodi i primici Grada Supetra za 2020. godinu smanjuju se za 21,89 posto, a rashodi i izdaci za 26,18 posto. Kako je navedeno u obrazloženju, na smanjenje planiranih prihoda veliki utjecaj ima gospodarska situacija uzrokovana krizom zbog pandemije.

Manjak prihoda pokriva se uštedama u rashodima
— Pad gospodarskih aktivnosti utjecao je na ostvarivanje prihoda proračuna Grada i to prvenstveno na pad poreznih prihoda i prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada. Dio pada planiranih prihoda rezultat je i mjera u borbi protiv koronavirusa koje su se odnosile na oslobađanja od plaćanja ili smanjivanja iznosa po osnovi određenih davanja poduzetnicima kojima je rad bio zabranjen Odlukom Stožera civilne zaštite RH, navedeno je, uz napomenu kako se manjak prihoda pokriva uštedama na rashodovnoj strani proračuna te primicima po osnovi beskamatnoga zajma Ministarstva financija za poreze za koje su poduzetnici dobili odgodu plaćanja.

Planirani su rashodi od 50,3 milijuna kuna
Procijenjeni prihodi iznose 50 milijuna kuna, a novim rebalansom rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 50,3 milijuna kuna. Rashodi su za 26,13 posto manji od planiranih prvim rebalansom. Prema tomu prijedlogu, samo za zaposlene u gradskoj upravi, Dječjemu vrtiću Mrvica i Narodnoj knjižnici rashodi će iznositi 8,3 milijuna kuna. Ukupni planirani rashodi za plaće zaposlenih smanjeni su za 4,87 posto i iznose 7,8 milijuna kuna. Naznačeno je i kako će se planirane bruto plaće za zaposlene u Gradskoj upravi smanjiti za 6,73 posto, u Dječjemu vrtiću za 3,34 posto, a u Narodnoj knjižnici za 20,62 posto.

Povećavaju se materijalni rashodi zbog naknada za kredite
Što se tiče materijalnih rashoda oni će u odnosu na prvi rebalans biti veći za 7,2 posto i iznosit će 11,9 milijuna kuna. Financijski rashodi također će biti povećani, i to za 11,24 posto, zbog, kako je navedeno u obrazloženju, usluge banke zbog naknada po kreditima koji su ugovoreni u 2020. godini za Dječji vrtić “Mrvica” i izgradnju zajedničkoga vatrogasnoga doma te zbog sudskih sporova koji terete Proračun u 2020. godini.

Tekuće donacije i kapitalne pomoći u iznosu od 2,1 milijun kuna
Kada su u pitanju tekuće donacije i kapitalne pomoći, rashodi će iznositi 2,1 milijun kuna, a što je smanjenje za 25,54 posto u odnosu na izvorni plan. Smanjenje se odnosi na donacije sportskim i kulturnim udrugama i klubovima koji nisu mogli obavljati svoju djelatnost zbog epidemije koronavirusa, zatim na smanjenje kapitalnih donacija te ostalih donacija, a misli se na kulturne koje se odnose na događanja povodom blagdana, Supetarskoga ljeta i mjesnih fjera.

Najznačajnije smanjenje za izgradnju vatrogasnoga doma
Prema prijedlogu rashoda, najznačajnije smanjenje odnosi se na projekt izgradnje zajedničkoga vatrogasnog doma, a koji osim grada Supetra, uključuje i općine Sutivan, Nerežišća i Postira te će se planirani troškovi umanjiti za iznos od 9,6 milijuna kuna.

U prvih 6 mjeseci ostvareno 17,2 milijuna kuna prihoda
Osim rebalansa proračuna na dnevnom redu naći će se i izvještaj gradonačelnice o izvršenju Proračuna grada Supetra za razdoblje od siječnja do lipnja ove godine. Prema dostupnim podacima, od siječnja do lipnja 2020. godine prihodi i primici Grada Supetra i proračunskih korisnika iznosili su 17,2 milijuna kuna, a što je 24,90 posto od godišnje planiranih prihoda. Rashodi u prvih šest mjeseci ove godine iznosili su 16,6 milijuna kuna, odnosno 24,47 posto od planiranih. Treba spomenuti i kako su u izvješću navedene donacije koje se odnose na Krizni stožer otoka Brača. Iz uplaćenih sredstava, a koja su iznosila 110.114 kuna, utrošeno je 63.541 kuna za nabavku materijala za zaštitu, a stanje sredstava na računu iznosi 46.572 kuna.

Petero vijećnika zatražilo da se obustavi uvođenje 5G mreže
Osim toga, vijećnici će odlučivati i o izmjeni Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u gospodarsko-poslovnoj zoni “Žedno-drage” Supetar. O tome će pobliže vijećnike upoznati pročelnik Ivica Blažević. Na prijedlog petero gradskih vijećnika predložit će se donošenje odluke o obustavi uvođenja 5G mreže na području grada Supetra. Vijećnici su tražili da se prethodno dokaže, na temelju neovisne i nepristrane studije, kako spomenuta tehnologija nema negativan utjecaj na ljude i okolinu.

Predsjednica Gradskoga vijeća u Supetru Danijela Kirigin (SDP) sazvala je za srijedu, 11. studenog, 38. sjednicu Gradskoga vijeća koja će se umjesto u gradskoj vijećnici održati u sportskoj dvorani u Supetru. Na dnevnom redu naći će se, uz ostalo, i rebalans, drugi u ovoj godini, Proračuna grada Supetra (Danijela Kirigin / foto: J. Bašić)

Podjelite:

You may also like...