Sritna dica - Sritan grad
#OstanimoOdgovorni

Najavljena 31. sjednica Gradskoga vijeća grada Supetra

Sjednica Gradskoga vijeća grada Supetra, 31. u nizu, sazvana je za četvrtak, 12. prosinca, u vijećnici zgrade grada Supetra u 18.00 sati, na poziv predsjednice Gradskoga vijeća Danijele Kirigin. Prije najavljenoga dnevnoga reda, vijećnici će u aktualnom satu moći postavljati pitanja gradonačelnici Ivani Marković, njezinu zamjeniku Šimici Dragičević i voditeljima unutarnjih ustrojstvenih jedinica gradske uprave u svezi poslova iz njihova djelokruga rada.

O zabrani izvođenja građevinskih radova u tijeku turističke sezone
Za prvu točku dnevnoga reda najavljen je prijedlog Odluke o komunalnoj infrastrukturi grada Supetra i njezinom pravnom statusu, o čemu će vijećnike izvijestiti Tonči Sanader, voditelj Odsjeka za upravljanje gradskom imovinom, društvene djelatnosti i gospodarstvo. O prijedlogu Odluke o donošenju Strategije upravljanja imovinom grada Supetra za razdoblje od 2019. do 2022. godine izvijestit će također Sanader. Voditelj Odsjeka za komunalno redarstvo Matko Rendić izvijestit će o prijedlogu Odluke o zabrani izvođenja pojedinih vrsta građevinskih radova tijekom turističke sezone.

Kako će se raspoređivati proračunska sredstva za financiranje političkih stranaka?
Na dnevnom redu naći će se i izmjene i dopune Prostornoga plana Splitsko-dalmatinske županije iz javne rasprave. Tu će temu vijećnicima približiti Ivica Vranjičić, voditelj Odsjeka za prostorno uređenje i zaštitu okoliša. O tome kako će se raspoređivati sredstava proračuna grada Supetra za financiranje političkih stranaka i kandidata grupe birača Gradskoga vijeća grada Supetra u 2020. godini govorit će pročelnik Jedinstvenoga upravnoga odjela Ivica Blažević.

O pružanju javne usluge prikupljanja otpada na području grada Supetra
Najavljen je za 31. sjednicu i prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama Poslovnika Gradskoga vijeća grada Supetra, kao i prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu grada Supetra. Pod osmom točkom dnevnoga reda vijećnici će raspravljati i odlučivati o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanoga komunalnog otpada i biorazgradivoga komunalnog otpada na području grada Supetra. O ovoj točki dnevnoga reda vijećnike će prethodno upoznati direktorica komunalne tvrtke Komunalno društvo Grad d.o.o. Marijana Šemanović.

Na 31. sjednici Gradskoga vijeća grada Supetra, koja će se održati u četvrtak, 12. prosinca, naći će se osam točaka dnevnog reda. Prethodno, u aktualnome satu vijećnici će moći postavljati pitanja gradonačelnici Supetra Ivani Marković, njezinu zamjeniku Šimici Dragičević i voditeljima ustrojstvenih odjela u gradskoj službi (izvor: gradsupetar.hr)

Podjelite:

You may also like...