Predstavljanje arheološkoga nalazišta rimske vile rustike “Bunje”

Arheološko nalazište rimske vile rustike “Bunje” u Novom Selu bit će predstavljeno u srijedu, 9. listopada, u Selcima. Bit će to prvo javno predstavljanje toga vrijednoga arheološkoga nalazišta.

Predstavljanje će se održati u Općinskoj vijećnici
O arheološkom nalazištu govorit će dr. Kristina Jelinčić Vučković i dr. Emmanuel Botte. Predstavljanje će se održati u Općinskoj vijećnici u 17.00 sati.

arheološko nalazište "Bunje" u Novom Selu (izvor: Facebook Ivan Marijačević)

arheološko nalazište “Bunje” u Novom Selu bit će javno predstavljeno prvi put u Selcima, u srijedu, 9. listopada, u Općinskoj vijećnici (izvor: Facebook Ivan Marijančević)

Podjelite:

You may also like...