Sritna dica - Sritan grad
#OstanimoOdgovorni

Predstavljanje knjige “Dominikanska gimnazija u Bolu na Braču”

“Dominikanska gimnazija u Bolu na Braču” naziv je knjige koja će biti predstavljena u ponedjeljak, 27. svibnja, u 10.45 sati u Domu kulture u Bolu. O knjizi će govoriti urednici dr. Renata Buraj i dr. Marinko Šišak.

Dominikanska gimnazija u Bolu počela je s radom 1907. godine, kada se doselila iz Dubrovnika. Prvi upravitelj bio je o. Rajmund Franetović, a u počecima polaznici škole bili su učenici kandidati za Red iz Splita i okolice. U prvih desetak godina djelovanja u Bolu školu je pohađalo 185 učenika.

Poslije Staroga Grada i Dubrovnika, škola je je od 1924. vraćena ponovno u Bol gdje je djelovala sve do 1973. godine kada prestaje s radom. Pravo javnosti dobila je 1928. godine, a desetak godina kasnije i viši razredi. Dominikansku gimnaziju poslije Drugoga svjetskog rata pohađao je samo jedan kandidat za svećenika iz Bola, i to Jakša Marinković Šimić.

Knjiga će biti predstavljena danas, 27. svibnja, u Domu kulture u Bolu

Knjiga će biti predstavljena danas, 27. svibnja, u Domu kulture u Bolu

detalj sa znanstvenoga kolokvija "Dominikanci i školstvo u Bolu" održanoga 2017. godine u Bolu (foto: iz arhive)

detalj sa znanstvenoga kolokvija “Dominikanci i školstvo u Bolu” održanoga 2017. godine u Bolu u prigodi 110. obljetnice bolske Dominikanske gimnazije (foto: iz arhive)

Podjelite:

You may also like...