Bluesun Hotels Resorts
PROJEKT IZGRADNJE ZGRADE ZAJEDNIČKOG VATROGASNOG DOMA
#OstanimoOdgovorni

Sazvana sjednica Gradskoga vijeća u Supetru: Na dnevnom redu uz ostalo i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. godinu. Ključno je pitanje: Kakvo je stanje u gradskoj blagajni?

Predsjednica Gradskoga vijeća u Supetru Danijela Kirigin sazvala je za utorak, 28. srpnja, sjednicu Gradskoga vijeća, i to 36. u nizu, u vijećnici grada Supetra.

Prijedlog za sjednicu podnijela je oporba još 14. srpnja
Iako je prijedlog za sazivanjem sjednice Gradskoga vijeća sa samo jednom točkom dnevnoga reda podnijela oporba, i to još 14. srpnja, dnevni red sazvane sjednice uključuje nekoliko točaka o kojima će vijećnici raspravljati i odlučivati. Oporbeni vijećnici, njih petero, zatražili su da ih se na sjednici izvijesti o stanju gradskoga proračuna na dan 30. lipnja ove godine, izražavajući pri tom zabrinutost stanjem u gradskoj blagajni.

O natječaju za davanje u zakup poslovnoga prostora
Na dnevnom redu najavljene sjednice naći će se tako prijedlog Odluke o suglasnosti na Natječaj za davanje u zakup poslovnoga prostora na nekretnini označenoj kao zkč.br. 266/5 ZGR, zk. ul. Br. 105, k.o. Supetar, a o tome će vijećnike izvijestiti pročelnik u gradu Supetru Ivica Blažević, zatim voditeljica Odsjeka za upravljanje gradskom imovinom, društvene djelatnosti i gospodarstvo Ana Ranj i Nikša Paviškov, voditelj Odsjeka za komunalne poslove i izgradnju.

Prosvjetna inspekcija u Dječjem vrtiću “Mrvica”
Na Gradskom vijeću bit će riječi i o izmjenama i dopunama Sporazuma o osnivanju Dječjega vrtića “Mrvica” u Supetru, a nakon što je tu ustanovu pohodila prosvjetna inspekcija Ministarstva znanosti i obrazovanja i rješenjem od 6. studenoga prošle godine naredila izmjene osnivačkoga akta te ustanove. Osim toga, Dječjem vrtiću naređeno je da podnese zahtjev Ministarstvu znanosti i obrazovanja radi ocjene sukladnosti toga akta sa zakonom, a sve kako određuje Zakon o o predškolskom odgoju i obrazovanju. O tome bi vijećnike trebala upoznati voditeljica Odsjeka za upravljanje gradskom imovinom, društvene djelatnosti i gospodarstvo.

Sredstva za komunalnu opremu osigurana u Proračunu
Vijećnici će raspravljati i o prijedlogu Odluke o prijenosu vlasništva komunalne opreme Komunalnom društvu “Grad”, o čemu će izvijestiti voditeljica Odsjeka za financije i proračun Marica Jokanović. U obrazloženju prijedloga Odluke navedeno je kako je Grad Supetar jedini osnivač i član toga trgovačkoga društva te da je na području Grada Supetra Komunalno društvo “Grad” jedino trgovačko društvo koje pruža uslugu sakupljanja, odvoza i odlaganja otpada pa je nužno donijeti Odluku o prijenosu vlasništva nefinancijske imovine koju društvo koristi. — Sredstva za komunalnu opremu koja je predmet ove Odluke osigurana su u Proračunu Grada Supetra za 2020. godinu, stoji u obrazloženju.

Prihodi i primici planirani u iznosu od 42,2 milijuna kuna
Gradskim vijećnicima bit će podnesen i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. godinu. Njega će elaborirati voditeljica Odsjeka za financije i proračun, a podnositeljica je gradonačelnica Ivana Marković. Prema podacima iz toga izvještaja, prihodi i primici Proračuna i proračunskih korisnika, a to su Dječji vrtić “Mrvica” i Narodna knjižnica, za prošlu godinu planirani su u iznosu od 42,2 milijuna kuna, dok su u protekloj godini ostvareni u iznosu od 30,1 milijun kuna, odnosno ostvareno je 71,3 posto planiranih sredstava. Prihodi proračunskih korisnika iznose nešto više od milijun kuna. Što se tiče rashoda i izdataka u protekloj godini, planirano je 41,6 milijuna kuna, a ostvareno 33 milijuna kuna, odnosno 79,37 posto od planiranog. Rashodi su, navodi se u izvještaju, za 7,8 posto veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Rashodi i izdaci proračunskih korisnika iznose 5,4 milijuna kuna, odnosno 12,9 posto ukupnih rashoda i za gotovo 5 posto veći su u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u izvještajnom razdoblju iznosi 2,9 milijuna kuna, a ukupni preneseni manjak iz prethodnih godina iznosi 5,9 milijuna kuna, pa se dolazi do ukupnoga manjku u iznosu od 8,9 milijuna kuna.

Program ostvaren u iznosu od 3,2 milijuna kuna
Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada u protekloj godini podnijet će Nikša Paviškov, voditelj Odsjeka za komunalne poslove i izgradnju, koji će vijećnici predstaviti i izvješće o tome kako je tekla gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u prošloj godini. Prema dostupnom izvješću, sredstva za financiranje gradnji objekata i uređaja infrastrukture ostvarena su u ukupnom iznosu od 3,2 milijuna kuna. Program izgradnje komunalne infrastrukture na području Grada za prošlu godinu donijelo je Gradsko vijeće na sjednici koja je održana 19. studenoga 2018. godine. Iako su tim programom rashodi bili planirani od 8,9 milijuna kuna, rebalansom Proračuna koji je donesen 26. studenoga prošle godine, rashodi su smanjeni za 3,8 milijuna kuna.

Predsjednica Gradskoga vijeća u Supetru Danijela Kirigin sazvala je za utorak, 28. srpnja, sjednicu Gradskoga vijeća, i to 36. u nizu, u vijećnici grada Supetra. Na dnevnom redu naći će se, uz ostalo, i izvještaj o izvršenju Proračuna u 2019. godini (foto: iz arhive)

Podjelite:

You may also like...