Tagged: Ani Škorić


Grad Supetar

“Posveta” mlade supetarske sopranistice

U sklopu programa Supetarsko lito danas, 27. srpnja, koncert pod naslovom “Posveta” održat će mlada supetarska sopranistica Ani Škorić u 21.00 sat u župnoj crkvi Navještenja Marijina u Supetru. Na klaviru će je pratiti...