Tagged: “Brački pupoljci”

Udruga "Brački pupoljci" traŽila je da se po hitnoj procedu ivrše zakonske izmjene kojima bi se djeci s poteškoćama osigurao besplatni trajektni prijevoz do kopna i nazad za potrebe odlaska na terapoje i na specijalističke preglede (foto: J. Bašić)

Ministarstvo dalo preporuku za besplatni prijevoz osobama s invaliditetom; iz Jadrolinije poručuju: Preporuke i zaključke svojega vlasnika u pravilu usvajamo

Tragom medijskoga interesa koji je pobudila Udruga “Brački pupoljci”, a vezano uz ostvarivanje prava na povlašteni prijevoz do kopna djeci s poteškoćama, zanimalo nas je kako državni brodar “Jadrolinija” postupa kada su u pitanju...