Tagged: cikloturizam u Bolu


Grad Supetar

Svjetski novitet u bolskom cikloturizmu

Svjetski novitet u bolskomu cikloturizmu ostvaren je u ekspresnomu roku, i to od samo 15 dana od ugovaranja. U tom roku došlo je do osmišljavanja, dobivanja dozvola, izrade, plaćanja i postavljanja signalizacije, info tabli...