Tagged: donacijska sredstva


Grad Supetar

Gradonačelnica Marković pojasnila što će biti s preostalim donacijskim sredstvima s posebnoga podračuna, a koja su prikupljena za potrebe Kriznoga stožera otoka Brača koji je prestao s radom

Iako je Krizni stožer otoka Brača prestao s radom, a njegovu zadaću preuzeli lokalni stožeri civilne zaštite, gradonačelnica Supetra Ivana Marković na nedavnoj sjednici Gradskoga vijeća, održanoj u srijedu 11. studenoga, komentirala je i...