Tagged: Hrvoje Štambuk

Jaslice u Selcima s tri otoka simboliziraju biskupiju

Božićne jaslice u Selcima, postavljene u župnoj crkvi Krista Kralja, ove su godine posebne. Unatoč epidemiološkoj situaciji i skromnosti koja se očituje, između ostaloga, i u crkvenom životu, u jednostavnosti liturgijskih obreda, ideje, želje...