Tagged: Ivica Šćepanović


Dosta je
PROJEKT IZGRADNJE ZGRADE ZAJEDNIČKOG VATROGASNOG DOMA
#OstanimoOdgovorni

Vijećnici dva sata potrošili samo na aktualnom satu. Oporba nezadovoljna što se ne sazivaju tematske sjednice. Vijećnik Šćepanović poručio predsjedniku Bakoviću: “Za koga vi nas smatrate? Za beduine?” Baković odgovorio: “Ove sjednice su rizične”

Vijećnici Općinskoga vijeća u Bolu na 7. sjednici vijeća, koja je održana u petak, 27. studenoga, puna dva sata raspravljali su u aktualnom satu koji je namijenjen za vijećnička pitanja, komentare, pohvale i kritike,...

Načelnik Marinković napokon priznao: “Apsolutno sam protiv smanjivanja plaća u općini. Vi pitate samo da pitate”. Vijećnik Šćepanović nezadovoljan objašnjenjem uzvratio: “Gospodine načelniče, prestanite mi vrijeđati”. Marinković odgovorio: “Vi mene vrijeđate. Tako ne možemo razgovarati”

Portal BRAČ danas, nakon što je tema u nekoliko navrata otvorena na Općinskomu vijeću u Bolu, već je pisao o tome kako je Općina Bol rijetka općina u kojoj se zaposlenici u vrijeme krize...

Ovo je načelnik koji se do sada nije odrekao ni kune iz proračuna u vrijeme krize. Proračun je zato srezan za 9 milijuna kuna. Vijećnik Ivica Šćepanović: Barem iz solidarnosti smanjite plaće za 10 do 15 posto

Načelnik općine Bol Tihomir Marinković (SDP) ostat će upamćen kao rijetki čelnik jedinice lokalne samouprave na Braču koji se u vrijeme koronakrize nije odrekao niti kune iz općinskoga proračuna, barem ne do sada i...

Je li Vijeće općine Bol ovlašteno omogućavati podizanje objekata na građevinskomu i poljoprivrednomu zemljištu? Vijećnici u Bolu izgleda ne vide problem. Pročelnik Karmelić: Odluka je protuzakonita

Matko Karmelić pok. Jurja zatražio je od Općinskoga vijeća u Bolu dozvolu za gradnju objekta za uzgoj domaćih životinja na čest. zem. 1550 k.o. Bol na predjelu Krvavac. Navedeno zemljište je poljoprivredno te je...