Tagged: Jeronim Jerko Martinić


Grad Supetar

Jeronim Jerko Martinić osvrnuo se za BRAČ danas na najavu gašenja portala boljani.info: Usudio bih se reći da vlasnik i urednik kao kroničar našega mjesta svojim sadržajem portala u velikomu postotku obuhvaća gotovo sve “segmente” rada i života mještana Bola

Čitatelj iz Bola Jeronim Jerko Martinić, povremeni autor komentara za portal BRAČ danas, poslao nam je osvrt na gašenje lokalnoga portala boljani.info, a koje je najavio urednik toga medija Joško Egekher, i to od...