Tagged: monografija

Sandra Nejašmić-Pirnat nakon trideset godina kiparskoga rada objavila monografiju i posvetila je svojim roditeljima te nedavno preminulom suprugu: “Zahvaljujući njima mogla sam se slobodno razvijati i ostvariti kao žena kiparica”

— Tijekom više od desetljeća praćenja njezina djelovanja mogao sam osjetiti i upoznati koliko je srasla s tradicijom hrvatskoga kiparstva, posebno baštineći sklonost i vještinu obrađivanja kamena. Uočio sam i kako je bitno srođena...