Tagged: privremena mjera


Grad Supetar

NOVI UDARAC Sud naložio Vodovodu Brač da postavi vodomjer i priključi obiteljsku kuću u Škripu na vodovodnu mrežu. U obrazloženju naveo: Vodovod je doprinio opasnosti nastanka posljedica za zdravlje ljudi, a time i nenadoknadive štete ugrožavanjem zdravlja

S Općinskoga suda u Splitu – Stalne službe u Supetru nedavno je stigao novi udarac bračkomu Vodovodu. Komunalnomu poduzeću, na čijemu je čelu višegodišnji direktor Tonči Trutanić, supetarski sud ponovno nije bio sklon, a...