Tagged: Siniša Vuković


Grad Supetar

Partija na vječni počinak Ante Štambuk Čiča. U dirljivoj poruci oproštaja Siniša Vuković napisao: “Dobri moj šjor Ante, baš iskreno i ol srca fala Ti za svaku nu notu, i nu olpivanu i nu olsviranu”

U 87. godini života u subotu, 13. ožujka, preminuo je Ante Štambuk Čiča iz Selaca, najstariji brat umirovljenoga hvarskoga biskupa Slobodana Štambuka, poznati pučki pjevač, član selačkoga crkvenoga zbora Krista Kralja. Biranim riječima od...

Neka od izdanja Biblije

Selčanin Siniša Vuković izlaže Biblije u Solinu

Naš Selčanin, predsjednik splitskoga ogranka Društva hrvatskih književnika, izložit će danas, 8. travnja, u Javnoj ustanovi za kulturu “Zvonimir” u Solinu izložbu kolekcija prikupljenih Biblija. Izložba nosi naziv “Kip Biblije – tijelo jezikâ sa...