Tagged: Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi

Unatoč zahtjevu trojice vijećnika predsjednik selačkoga parlamenta nije sazvao sjednicu vijeća. Nezavisni vijećnici najavljuju: “Ukoliko to ne napravi do petka, bit ćemo primorani obratiti se tijelima državne uprave”

Predsjednik Općinskoga vijeća Općine Selca Marčelo Štambuk nije sazvao sjednicu predstavničkoga tijela građana, a nakon što su to od njega tražila trojica vijećnika Nezavisne liste za Općinsko vijeće općine Selca, i to Jure Trutanić,...