Grad Supetar

Čitatelj Jeronim Jerko Martinić iz Bola: Nakon stotinjak dana vladavine, nova vlast bi trebala krenuti s nekim odlukama

— Riječ “naš” turizam podrazumijeva naše bavljenje turističkom djelatnošću, a koju znalački ekonomski trebamo koristiti, brinući se istovremeno o općem dobru u korist svih nas u lokalnoj zajednici. Istodobno, trebamo objektivno kritični i samokritični razgovarati o slabostima. Kritika ne bi smjela biti samo negativna već realna, utemeljena na argumentima bez obzira na što ili na koga se odnosi, piše Jeronim Jerko Martinić iz Bola u najnovijem osvrtu na bolski turizam koji je poslao portalu BRAČ danas.

Evo što je još napisao:

Kakva korist od kvote turista ako nema ekonomske koristi
— Današnjica u kojoj živimo i djelujemo mijenja sve dosadašnje načine rada u svim djelatnostima, posebno u turizmu. Stalno smo izloženi najrazličitijim zahtjevima turista, posebno za što kvalitetnijom ponudom u svim oblicima turizma, ali i svih dionika u našemu Bolu. Tim novim i drugačijim turističkim pojavama uvijek je, stalno je, u destinaciji nužnost briga o okolišu, interesu lokalne zajednice i ekonomskoj koristi domicilnoga stanovništva. Kakva korist od neograničene “kvote turista, putnika-posjetitelja” ako većina stvarnoga domicilnog stanovništva od toga nema primjerene ekonomske koristi.

Problem radnika u ugostiteljsko-hotelskim objektima
U svemu ovomu, i još u mnogo čemu, trebalo bi nas kao receptivnu zemlju, u ovomu slučaju destinaciju Bol, brinuti ljudski potencijali. Problem radnika posebno dolazi do izražaja u većim i sadržajnijim ugostiteljsko-hotelskim objektima. Razvojnim planom koji trebamo imati automatski se naziru nova radna mjesta prema broju i profilima. Ljudi — stanovnici čine mjesto/grad, a ne zgrade. Zgrade u Bolu starijega, a posebno novijega vremena, stoje – zjape veći dio godine prazne, a broj stanovnika — birača (statistički) čak i raste. Stvar je u fiktivno prijavljenim osobama s prebivalištem u Bolu. Razlog tomu vjerojatno je poznat.

Govori se o turističkim brojkama, ali ne i o kvaliteti svih usluga
Eto, mi u Bolu, na destinacijskoj razini, o turističkoj sadašnjosti i budućnosti ne razgovaramo ozbiljno. Ako se nerijetko piše i govori o “kriznom upravljanju u turističkim tvrtkama”, zašto se ne bi moglo govoriti o kriznim situacijama u lokalnim, odnosno društveno političkim zajednicama, a time i u pojedinim turističkim destinacijama. Ako ribari, lovci imaju utvrđenu, ograničenu “kvotu” ulova pojedine vrste riba, odnosno divljači, moglo bi se postaviti, možda suludo pitanje za odgovarajući broj turista u nekoj destinaciji. Zašto ne? Nažalost, gotovo na svim razinama i prigodama govori se samo o turističkim brojkama (broj dolazaka, noćenja, automobila, izletnika, aviona, prevezenih putnika, kofera…), a ne o kvaliteti svih mogućih usluga, a o ekonomskim učincima da i ne govorimo.

Zašto ne dozvoliti rad uz primJenu svih pravila o gradnji
Dakle, u turističkoj destinaciji koristi trebaju imati domicilni stanovnici, a ne pojedini “spekulanti”; ne dozvoliti da “spekulanti” uništavaju prirodne vrijednosti u destinaciji. Treba misliti na buduće generacije i turista i domaćega stanovništva, ne pre/opterećivati osnovnu infrastrukturu. Nastavi li se ovakvom neumjerenom izgradnjom, a ne poradimo na pročišćivaču i s time povezano, ugušit ćemo se u g******, a pogodno morsko strujanje neće odolijevati tom problemu, ne poticati ras/prodaju zemljišta, djedovine, boriti se za produljenje turističke sezone. Ono se očituje jedino u zabrani vanjskih i unutarnjih građevinskih radova. Zašto ne dozvoliti rad uz primjenu svih pravila o građenju, a posebno poštujući primjenu odluke o komunalnom redu.

Treba napraviti sveobuhvatnu analizu turističke sezone
Treba uključivati domicilno stanovništvo o vitalnim — razvojnim odlukama (DMO), pokušati zadržati tradicionalne djelatnosti (obrt, poljoprivredu, ribarstvo i drugo). Ne pod svaku cijenu težiti velikomu rastu prometa, već brinuti čak i o “malomu rastu”, a da se postiže što kvalitetniji život mještana. Jesmo li analizirali stanje u svemu u ovoj našoj turističkoj destinaciji i jesmo li spremni činiti ljepše i bolje u svakomu pogledu? Glavni planirani, a nerealizirani razvojni programi i projekti, opetovano su navedeni u predizborno vrijeme, u svibnju 2021. godine. Nužno bi, prema meni, nakon svake sezone (godine) trebalo napraviti sveobuhvatnu inventuru, odnosno analizu turističke sezone u prostoru i u svim djelatnostima u destinaciji. Nedostatne su ili nejasne namjere mnogih nositelja turističke djelatnosti u planiranju, odnosno razvoju.

Bol može biti privlačan i izvan ljetne kupališne sezone
Uočene, konstatirane nedostatke treba što prije popraviti — ukloniti, ako se ozbiljno razmišlja o turistima veće kupovne moći. Bol je prvenstveno kupališno-obiteljska ljetna destinacija pa bi na odgovarajući način trebalo težiti umjerenomu rastu pojedinih oblika turizma; kongresni-sportsko rekreacijski na kopnu i moru — njegovanju kulturne baštine i prirodnih pogodnosti koje Bol mogu činiti privlačnim i izvan ljetne kupališne sezone.

Ispunjeni su uvjeti za prosvjed zbog Bijele kuće
O apartmanizaciji i ex kompleksu Bijela kuća već je izgovoreno i napisano previše negativnosti. U mnogim dokumentima, pisanim osvrtima, ex kompleks Bijela kuća dobiva negativnu ocjenu, a za taj kompleks ispunjeni su uvjeti ozbiljnoga javnoga prosvjeda na čelu s liderima lokalne vlasti, a prema “vlasniku” navedene nekretnine. Šetnica i sadržaji uz nju nisu na odgovarajućoj razini ni po izgledu ni po lokaciji, a ni po sadržajima. Sadržaji ponude tih objekata, kao i o koncesijska odobrenja, pomorsko dobro, ozbiljna su pitanja. Možda se planom — projektom “Benečica” stvari automatski rješavaju, ali opreza nikad dosta. O vrsti i količini sadržaja ugostiteljsko-turističke ponude, posebno sportske vezane za more, mjerodavni bi trebali raspravljati i donijeti privremene pa i trajnije odluke. Posebno je uočeno svaštarenje s reklamama — pločama, a dodatno bode u oči nekoliko uvelih — suhih borova. Takva slična “slika” je i u produžetku od glavne plaže, zaobilaznice pa kod rotora (iznajmljivanje bučnih “traktora”) i tako gotovo sve do dominikanskoga samostana. Ništa, po meni, nije bolja “slika” ni po bolskim ulicama odnosno po bolskoj Rivi – stolovi i stolice, reklame i… Neke prednosti, prilike, slabosti i sl… nekoliko je pojedinaca navelo u pisanom obliku i dostavilo nadležnim kao pripomoć pri izradi razvoja destinacije Bol od 2021. — 2027. godine.

Pokupe “vrhnje” i odu
Nerijetko neki svoju uslugu pružaju “tek u špici sezone”, pokupe barem malo “vrhnja” i odu, a turisti predsezone i postsezone uskraćeni su obavljenom uslugom na plaži i uz plažu. Treba sve to analizirati, utvrditi sadržaj i lokacije i obvezujuće vrijeme pružanja utvrđene usluge odnosno proizvoda. O cijenama i naknadama i naplatama koncesijskih odobrenja ovdje sada također neće biti riječi. Bicikle i druga “prometala” po Rivi nerijetko su smetnja pješacima, odnosno šetačima, a i nekim uslužnim sadržajima.

U Bolu je oko 30 posto neevidentiranih turista
Dobrom pripremom i hrabrošću pojedinih lokalnih institucija, a posebno Općinskoga vijeća, treba sve negativnosti administrativno pa i fizički sasjeći, a dosljednom primjenom Odluke o komunalnom redu mogu se prihodovati znatna novčana sredstva. O možebitnim programima i projektima vezanim za kreditiranje iz Europske fondove posebna je tema. Ne bi smjela biti velika greška ako se kaže da u sezoni u Bolu ima plus-minus 30 posto neevidentiranih turista. Za izletnike morem, odnosno brodovima ima podataka, ali nedostaju oni izletnici automobilima iz ostalih mjesta otoka Brača. Veli most – Riva trebala bi biti bez parkirnih mjesta, ali s … Veliki problem je neodgovarajuće korištenje prostora, posebno prirodnoga, koji se ljeti zlorabi i neracionalno troši, a kad ga jednom uništiš povratka nikada više nema. Košmar na plaži Zlatni rat općenito, a i po noći (pred i poslije otvaranja – zatvaranja disca) očevici su primijetili stvaranje nereda, ugrožavanje prirode, imovine-inventara, neadekvatno ponašanje i kojekakva druženja. Broj kupača na plaži Zlatni rat nekoliko puta veći je od broja (registriranih) turista s boravkom u Bolu, pa bi trebalo poraditi na mogućnosti naplaćivanja ulaznica s tim da bolski registrirani turisti imaju odgovarajuću karticu.

Večeri srijedom zahtijevaju reprogramiranje
Gastro-zabavna večer (srijedom) zahtijeva u najmanju ruku reprogramiranje, zapravo sve je vrlo upitno; lokacija, dizajn, uvjeti rada, legalnost. Smatram da bi o cjelokupnomu “kulturnomu ljetu” trebalo na neki način “prozboriti” ( kome je prvenstveno namijenjeno, gdje, što i koliko čega), a primijećeno je da hotelski gosti nemaju dovoljno, gotovo nikakvih informacija o programima ili događanjima u mjestu. Oni preferiraju folklor-klapsko pjevanje i neke karakteristične-edukativne, posebno lokalne programe.

Nelegalni iznajmljivači problem su i lokalne zajednice
O nelegalnim iznajmljivačima kao da ne postoje. Problem je to i lokalne zajednice, ali i države i njezinih institucija. Neki turisti u legalnim (bez domaćina), a naročito u nelegalnim apartmanima nemaju “čipirane kante” pa vrećice smeća stavljaju uz kontejnere ili ih odlažu u koševe postavljene na javnim mjestima, posebno po rivi. Lako je to utvrditi i regulirati, no čija je to problematika. Prostorni plan, nakon razvojnoga, temelj je turizma i održivoga razvoja destinacije, odnosno lokalne samouprave. Definirati ili betonirati temelje turističkoga razvoja, a ne se iscrpljivati na možebitne pa nerijetko i špekulativne projekte različitih slobodnjačkih ili parcijalnih interesa – lobija pa i pojedinaca. Čini mi se da u destinaciji, odnosno lokalnoj zajednici nedostaju “istomišljenjaci” u mnogočemu pa je zbog toga nužnost što prije “betonirati” viziju-razvoj i toga se pridržavati i time onemogućiti djelovanje “slobodnih strijelaca”.

Očekuje se aktivnost svih članova Općinskoga vijeća
Općina bi trebala utvrditi i formirati nekoliko stalnih ili pak povremenih radnih tijela, odbora ili komisija kao pomoć radu i odlučivanju načelnika i općinskoga vijeća (Odbor za razvoj i prostor, Odbor za turizam, Odbor za suradnju s ostalim općinama na otoku, regiji ili međunarodnu suradnju; Komisija za imenovanje ulica, trgova, naselja, Odbor za kulturu i društvene djelatnosti). Očekuje se aktivnost svih članova Općinskoga vijeća (pojedina zaduženja) i bez zadrške brigu za opće dobro, za bolji Bol ili za “Bolu bolje”, za što su dobili povjerenje birača.

Doprinose li sve institucije kvaliteti turističke destinacije?
Pod Ložu, u strogomu centru, prostoru pod zaštitom nije mjesto trgovine s “mirišljivom” plastikom-gumom-rekvizitima za plažu. K tomu, još izvan “gabarita” dodatno izložena. Tim više što su u neposrednoj blizini ugostiteljski sadržaji. To se isto ili slično odnosi i na još neke trgovine po rivi. Inače, po meni, inicijatore u turističkoj djelatnosti, ako su usuglašeni, treba na odgovarajući način podupirati. Isto tako, udruge-klubove s poznatim programom rada, prema mogućnostima, poželjno je potpomagati. Moglo bi se pitati: Da li sve općinske društveno-političke-gospodarske institucije dovoljno i poželjno doprinose kvaliteti turističke destinacije, a posebno domicilnim stanovnicima u svakomu pogledu.

Projekte, zamišljene i planirane (pred lokalne izbore naglašeni i obećani) treba proanalizirati, procijeniti i odlučiti se za prioritete.
Uostalom, nova vlast nakon stotinjak dana vladavine, trebala bi krenuti s nekim akcijama, odnosno odlukama, javno objaviti, a za bolji Bol, i za Bolu bolje, napisao je u osvrtu Jeronim Jerko Martinić.

Stavovi i mišljenja izneseni u kategoriji “Pisma čitatelja” su osobni stavovi i mišljenja autora te ne predstavljaju stav uredništva portala BRAČ danas.

izvor: TZ Bol

Podjelite:

You may also like...