Jeronim Jerko Martinić u osvrtu na održanu konferenciju u Bolu: Povećavaju se smještajni kapaciteti, a nedovoljno dugoročno industrijska, društvena i ostala infrastruktura

Čitatelj iz Bola i autor povremenih osvrta na portalu BRAČ danas Jeronim Jerko Martinić osvrnuo se na nedavno održanu konferenciju “Trendovi i očekivanja za sezonu 2022.” kojoj je domaćin bio Bol, a održana je u organizaciji Croatia hot spots magazina, Turističke zajednice općine Bol i uz partnera Turističku zajednicu Splitsko-dalmatinske županije.

Martinić ističe da je edukacija bila edukativna te je, prema njegovu mišljenju, “zadovoljila naziv ‘trendovi’ u turizmu.”

Evo što je napisao Martinić u svome osvrtu.

Biti u stalnome kontaktu s gostima
Poruka iznajmljivačima i hotelijerima je da budu u stalnome kontaktu sa svojim gostima i da prate konkurenciju kako bi mogli u pravome trenutku poslati pravu poruku, rekao je prof. Domagoj Bebić. Ono što kod ovakvih predstavljanja zapažam je da se uglavnom govori o digitalizaciji, informacijskim trendovima, i to svatko na svoj način; jednostavnije rečeno, o marketinškomu ekonomsko-propagandnom programu posredstvom društvenih mreža i odgovarajuće tehnike.

Nisu posebno bili zapaženi maturanti ni nastavnici Srednje škole Bol
Zatečen sam na određeni način s neadekvatnom “profiliranošću” nazočnih osoba na spomenutoj prezentaciji. S obzirom na navedene teme prezentacije nisu posebno zapaženi maturanti ni nastavnici Srednje škole Bol. Vjerojatan razlog je subota, neradni dan!? Digitalizacija je, u najširemu smislu, u trendu i posebno prihvatljiva za sadašnju školsku, pripravničku, mlađu radnu generaciju, barem mi se tako čini. Današnji obim i brzina, bez posrednika, međusobna digitalna komunikacija i informacija stvar je suvremenosti i sama po sebi se podrazumijeva. Zato treba imati na umu da potencijalni gosti “kao slobodnjaci” za odabir destinacije koriste društvene mreže, pa je nužno usvojiti nova znanja iz digitalnoga marketinga.

Ne smije se zanemariti uloga lokalne turističke zajednice
Novim medijima, novim komunikacijama u marketinškim kanalima u nove oblike promocija je sadašnjost i budućnost, opet do nekih još novijih digitalizacija. Ove ili ovakve modernije komunikacije odnose se na svih i gotovo u svemu. Ono što želim naglasiti je da zbog digitalnoga marketinga ne bismo smjeli nikako zanemariti, kada je riječ o destinaciji, kako je nužno imati na umu temeljnu ulogu svake lokalne turističke zajednice, a koja je gotovo potpuno zanemarena. Podsjećam čitatelje da je Turistička zajednica u Bolu sljednik Društva za uljepšavanje mjesta i promet stranaca od 1926. godine, Turističkoga društva od 1954. g., Turističkoga biroa od 1959. g., Turističkoga biroa udruženoga s hotelskim poduzećem Zlatni rat 1969. g., Turističke zajednice mjesta 1992. g., a od 1994. g. je Turistička zajednica Općine Bol.

Novi i drugačiji oblici turizma ne umanjuju temeljnu zadaću turističke zajednice
Dakle, temeljna zadaća svake turističke zajednice je briga za što ugodniji boravak turista u pojedinome području. A kad je riječ o Turističkoj zajednici općine Bol mogli bismo propitkivati primjenjuje li se ta “briga” u dovoljnoj mjeri u našoj destinaciji. Činjenica je da sadašnji turisti ne popunjavaju svoj kraći ili duži boravak u destinaciji kao oni prije više godina ili više desetaka godina. Međutim, bez obzira na nove i drugačije oblike turizma, ne treba umanjivati temeljnu zadaću turističke zajednice da se prilagođava tim novim i drugačijim oblicima turizma te se brine za što ugodniji boravak i doživljaj turista u svojoj destinaciji.

Evo što kaže Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskoga turizma
Da tu temeljnu ulogu Turističke zajednice ne bismo, svatko na svoj način, podrazumijevali, evo samo mali dio izvatka iz Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskoga turizma (Narodne novine, br. 52/19 i br. 42/20.) u kojemu piše: Zadaća lokalne turističke zajednice je briga i sudjelovanje u planiranju i provedbi razvoja proizvoda te podizanja konkurentnosti destinacije. Koordinacija i komunikacija s dionicima privatnoga i javnoga sektora u destinaciji. Razvoj događanja kao motiva dolaska turista u destinaciju. Upravljanja kvalitetom ponude u destinaciji. Istraživanja, izrada i distribucija informativnih materijala. Samostalno ili s jedinicom lokalne samouprave izrada i održavanje sustava turističke signalizacije. Koordiniranje s regionalnom turističkom zajednicom kao i s HTZ u pripremi, sortiranju i slanju podataka o turističkoj ponudi u svojoj destinaciji.

Iz Statuta Turističke zajednice Bol
Iz Statuta Turističke zajednice općine Bol, članak 10., dodatno možemo izdvojiti i navesti: Zadaće zajednice provode se radi poboljšanja uvjeta boravka turista u destinaciji te razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, kao i potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističke resursne osnove određene destinacije, a osobito zaštite okoliša, kao i prirodne i kulturne baštine u skladu s načelima održivoga razvoja.

Podsjetnik svima koji participiraju u turističkoj djelatnosti
Na konferenciji je, ne bez razloga, sudjelovao i predsjednik Biciklističkoga saveza Splitsko-dalmatinske županije Denis Špadina koji je javno dodijelio posebna priznanja za doprinos razvoju cikloturizma u županiji Jošku Stelli i Markitu Marinkoviću. To je
bila prigoda, odnosno podsjetnik na rad svima nama koji participiramo u turističkoj djelatnosti u destinaciji, a posebno profesionalcima koji su zaposleni u uredu Turističke zajednice, te ne manje vrijedna poruka na rad i djelovanje Turističkoga vijeća Turističke zajednice Općine Bol.

Čitatelj Martinić: Destinacija je kao čovjekovo odijelo
U našoj destinaciji nedostaju različiti emotivni doživljaji, što danas mnogi turisti očekuju. Povećanja smještajnih kapaciteta, a nedovoljno dugoročno rješavanje industrijske, društvene i ostale infrastrukture “loše nam se piše”. Zaključno, ako je to uopće moguće, destinacija je kao čovjekovo odijelo koje zahtjeva i odgovarajuću košulju ili kravatu ili cipele, ali i potkošulju koju direktno ne vidimo, ali je možemo pretpostaviti. Ispunjava li naša destinacija uvjete kvalitetnoga odjela?

Više puta govorilo se i pisalo o Vidovoj gori i Bijeloj kući
Više puta i više osoba pisalo je o Vidovoj gori, o ex kompleksu Bijela kuća, o šetnici, signalizaciji, a nadasve plaži Zlatni rat. Ovom prilikom podsjetio bih barem neke, na “objekt” Vidova gora (vidikovac, restorani, izletište, žičara, ali i na to da je umjesto “žičare” bilo mišljenja na investiciju uređenja pješačke staze – skalinade – od Podbarja do Vidove gore. Isto tako, kad je riječ o Bijeloj kući, čvrsto je, barem za sada, označena kao turistička zona, ali i ne precizno definirana, ni po specifičnosti ni po kapacitetu. Mogli bismo se podsjetiti da je o navedenome prostoru bilo riječi i kao o interpretacijskomu centru, kao gerijatrijskomu centru (dom za starije i nemoćne osobe), ili rehabilitacijskomu centru kao jednomu od oblika zdravstvenoga turizma, napisao je u osvrtu Jeronim Jerko Martinić.

Stavovi i mišljenja izneseni u kategoriji “Pisma čitatelja” su osobni stavovi i mišljenja autora te ne predstavljaju stav uredništva portala BRAČ danas.

foto: Jadran Bašić / BRAČ danas

Podjelite:

You may also like...