Bluesun Hotels Resorts
PROJEKT IZGRADNJE ZGRADE ZAJEDNIČKOG VATROGASNOG DOMA
#OstanimoOdgovorni

Od 1. studenoga javna parkirališta u Supetru jeftinija, rade po skraćenomu vremenu, a nema naplate subotom, nedjeljom i blagdanom

Komunalno društvo Grad d.o.o. iz Supetra, gradska tvrtka koja, uz prethodnu suglasnost Grada Supetra, određuje uvjete korištenja i naplate usluge parkiranja na javnim površinama, započela je sa zimskom tarifom naplate parkiranja koja je stupila na snagu 1. studenoga i vrijedit će do 31. ožujka.

U tomu razdoblju cijene usluga parkinga su niže, kao i vrijeme u kojemu se naplaćuje parking. Tako će se u ovomu razdoblju usluga naplaćivati u vremenu od 7.00 do 18.00 sati, dok se parking ne naplaćuje subotom, nedjeljom i blagdanom. U ljetnomu razdoblju, a to znači od 1. travnja, pa sve do 31. listopada, parking će raditi svaki dan od 6.00 do 22.00 sata.

Na području ex Ine sat parkinga iznosi 7,00 kuna
U zoni 1, na području ex Ine, odnosno na prostoru stare benzinske stanice, sat parkiranja u razdoblju od 1. studenoga do 31. ožujka je 7,00 kuna, dok je u ljetnomu razdoblju ura parkinga skuplja 1,00 kunu. U zoni koja je označena kao 1a, a radi se o području staroga mlina i iza mlina, u ovomu razdoblju platit ćete sat parkiranja 6,00 kuna, dok će vas u ljetnomu razdoblju ono koštati 7,00 kuna. U toj naplatnoj zoni osobni automobil moguće je ostaviti i cijeli dan, a tu ćete uslugu platiti 30,00 kuna, dok ona u ljetnomu razdoblju iznosi 40,00 kuna. Mjesečna karta iznosi 200,00 kuna, a prema ljetnomu cjeniku 250,00 kuna.

U drugoj zoni dnevna karta je zimi 25,00 kuna
U zoni 2 na parkiralištu Acapulco osobno vozilo od 1. studenoga možete parkirati po cijeni od 5,00 kuna za sat vremena, a od 1. travnja po cijeni od 6.00 kuna. Dnevna karta na tomu parkirališnom prostoru u zimskomu razdoblju iznosi 25,00 kuna, a u ljetnomu 30,00 kuna. Mjesečni parking sada možete obaviti po cijeni od 150,00 kuna, a ljeti za 200,00 kuna.

Samo je Acapulco za teretna vozila
Na parkiralištu Mali plac cijene su iste kao i na parkiralištu Acapulco, s time da je razlika u cijeni godišnje karte koja je na Malomu planu za 400,00 kuna jeftinija od godišnje karte na Acapulcu. Parkiralište Trafostanica, također u naplatnoj zoni 2, ima iste cijene usluge parkiranja kao i Mali plac. Jedino parkiralište Acapulco nudi mogućnost parkiranja i za teretna vozila.

U trećoj zoni 4,00 kune zimi, a ljeti 5,00 kuna
U naplatnoj zoni 3, a ona se odnosi na parkirališta Marangunija, Jadranska, Vrilo, Dolčić, Put Gaja, Put Vele luke cijene su usluga parkiranja identične. Sat vremena u zimskomu razdoblju iznosi 4,00 kune, u ljetnomu 5,00 kuna, dnevna karta je zimi 20,00 kuna, a ljeti 25,00, dok je mjesečna karta 100,00 kuna u razdoblju od 1. studenoga do 31. ožujka, a od 1. travnja do 30. listopada ona iznosi 150,00 kuna. Parkirališna zona 4 ima dva parkinga, Kod križa i Put križa. U toj zoni za 1 sat parkinga izdvojit ćete 3,00 kune zimi, a 4,00 ljeti, dok će vas dnevna karta u ovomu razdoblju koštati 15.00 kuna, a u ljetnomu 20,00 kuna.

Vlasnicima vozila u staroj gradskoj jezgri popust na godišnuu kartu
Treba napomenuti i kako se naknada za korištenje usluge parkiranja na otvorenim parkiralištima pod naplatom plaća prije početka korištenja usluge, a na zatvorenim parkiralištima pod naplatom, nakon korištenja usluge parkiranja. Naknada parkiranja za vozilo po satu se naplaćuje po nedjeljivomu satu korištenja usluge i za svaki započeti sat korištenja usluge. Iznimna su pravila na parkiralištu Acapulco, Terminal, Get, Sud i PP Brač na kojima se prvih 15 minuta korištenja usluge parkiranja ne naplaćuju. Zanimljiv je i podatak koji se odnosi na godišnju parkirališnu kartu za parkiranje na otvorenim parkiralištima. Ona se može izdati za 50 posto umanjenu cijenu vlasnicima osobnih vozila koji imaju prebivalište u staroj gradskoj jezgri unutar pjesačke zone. Takav popust vlasnik vozila može ostvariti samo za jedno vozilo.

Cjenik od 15. travnja ove godine
Sve navedene cijene definirane su odlukom Komunalnoga društva Grad koja je donesena 15. travnja ove godine, a koju je potpisala direktorica Marijana Šemanović.

U razdoblju od 1. studenoga do 31. ožujka parkirališta na javnim površinama rade od 7.00 do 18.00 sati, a ne rade subotom, nedjeljom i blagdanom, dok su u razdoblju od 1. travnja do 31. listopada, gradska parkirališta otvorena svaki dan, i to od 6.00 do 22.00 sata (parkiralište ex Ina / foto: J. Bašić)

Podjelite:

You may also like...