Servisne informacije

V A Ž N I J I  T E L E F O N S K I  B R O J E V I

 

Policijska postaja Brač

Policijska postaja Brač: + 385 21 63 11 45

Ulica Mladena Vodanovića, 21400 SUPETAR

www.splitsko-dalmatinska-policija.gov.hr

e-pošta: pp.brac@mup.hr

 

Vatrogasci Supetar

Vatrogasci Supetar: + 385 21 63 09 19

Put Vele luke 12 A, 21400 SUPETAR

 

Zavod za hitnu medicinsku pomoc Supetar

Ustanova za hitnu medicinsku pomoć: + 385 21 64 00 14

Ulica Mladena Vodanovića 24, 21400 SUPETAR

www.zhmsdz.hr

 

trajektno pristanište u Supetru

Jadrolinija Supetar: + 385 21 63 13 57

Ulica hrvatskih velikana bb, 21400 SUPETAR

www.jadrolinija.hr

e-pošta: ag.supetar@jadrolinija.hr

 

Jadrolinija Sumartin: + 385 21 71 85 53

Porat 1, 21426 SUMARTIN

www.jadrolinija.hr

 

Jadrolinija Split: + 385 21 33 83 33

Obala Lazareta bb, 21000 SPLIT

www.jadrolinija.hr

e-pošta: ag.split@jadrolinija.hr

 

prijevoznik "Kapetan Luka"

Kapetan Luka: + 385 21 64 54 76

Poljička cesta Suhi Potok 28, 21314 KRILO JESENICE

www.krilo.hr

e-pošta: luka@krilo.hr

 

autobusni prijevoznik "Arriva"

Arriva Supetar: + 385 72 66 06 60

Put hrvatskih velikana bb, 21400 SUPETAR

www.arriva.com.hr

e-pošta: ured-supetar@arriva.com.hr

 

Zračna luka Brač

Zračna luka Brač: + 385 21 55 97 01

Gornji Humac 145, 21414 GORNJI HUMAC

www.airport-brac.hr

 

ZAGREBAČKA BANKA D.D.

Ulica Hrvatskih velikana 62

21400 SUPETAR

+ 385 21 350 515

www.zaba.hr

e-pošta: zaba@unicreditgroup.zaba.hr

 

OTP BANKA

Vlačica 17

21400 SUPETAR

+ 385 72 206 348

www.otpbanka.hr

 

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

Porat 4

21400 SUPETAR

+ 385 21 421 418

www.pbz.hr

 

FINA

Vlačica 17

21400 SUPETAR

+ 385 21 303-500

www.fina.hr

radno vrijeme: od 7.30 do 14.30 sati

subota: od 8.00 do 12.00 sati

INA BENZINSKE POSTAJE

Supetar – Žedno Drage

Žedno – Drage 6

21400 SUPETAR

tel. 091 4971 251

Radno vrijeme: od ponedjeljka do nedjelje 6.00-22.00

INA Supetar

Bol

Vladimira Nazora 3

21420 BOL

tel. 091 4971 224

radno vrijeme: sezonsko radno vrijeme: od 7.00 do 21.00 sat

izvan sezone: pon – sub: 7.00-12.00 / 16.00-19.00, nedjelja i blagdani: 7.00-12.00

 

Milna – Marina

Brdo II 46

21405 MILNA

tel. 091 4971 237

radno vrijeme: sezonsko radno vrijeme: 7.00 – 21.00

izvan sezone: pon – sub: 6.00 – 14.00

 

V O Z N I   R E D  A U T O B U S A

od 9. rujna do opoziva

vozni red autobusa od 9. do 29. rujna 2019.

 

P L O V I D B E N I  R E D

od 2. rujna do 30. rujna

TRAJEKTNA LINIJA 631

Supetar – Split                           Split – Supetar

5.00                                                    5.15

6.30                                                    6.15

7.45                                                    7.45

9.00                                                    9.00

10.30                                                 11.15

12.30                                                 12.45

14.00                                                 14.15

15.30                                                 16.45

18.00                                                 18.00

19.30                                                 19.30

20.45                                                 21.00

22.45                                                 23.59

 

TRAJEKTNA LINIJA 638

Sumartin – Makarska         Makarska – Sumartin

6.00                                                  9.00

11.00                                                12.30

15.00                                                17.00

18.30                                                20.00

 

KATAMARANSKA LINIJA 9603

Bol – Split             Split – Bol

6.30                          15.30

11.55                        16.30

 

KATAMARANSKA LINIJA 9603

Bol – Jelsa          Jelsa – Bol

17.50                      6.00

 

KATAMARANSKA LINIJA 9602

Milna – Split          Split – Milna

8.05 (srijeda)             18.00 (srijeda, do 28. 8.)

 

* Red plovidbe podložan je promjenama. Portal “BRAČ danas” ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju problema uzrokovanih izmjenama plovidbenoga reda. Za sve izmjene u plovidbenom redu kontaktirajte “Jadroliniju” na + 385 21 63 13 57 (ag. Supetar) i + 385 21 33 83 33 (ag. Split).