Servisne informacije

V A Ž N I J I  T E L E F O N S K I  B R O J E V I

 

Policijska postaja Brač
Policijska postaja Brač: + 385 21 63 11 45
načelnik: Mirko Beović
Ulica Mladena Vodanovića, 21400 SUPETAR
www.splitsko-dalmatinska-policija.gov.hr
e-pošta: pp.brac@mup.hr

 

Vatrogasci Supetar
Vatrogasci Supetar: + 385 21 63 09 19
vatrogasni zapovjednik: Nikola Martinić Dragan
Put Vele luke 12 A, 21400 SUPETAR

 

Zavod za hitnu medicinsku pomoc Supetar
Ustanova za hitnu medicinsku pomoć: + 385 21 64 00 14
voditelj: dr. med. Tihomir Eterović
Ulica Mladena Vodanovića 24, 21400 SUPETAR
www.zhmsdz.hr

Ljekarna Puharić
Mladena Vodanovića 24, 21400 SUPETAR
radno vrijeme: od ponedjeljka do petka 7.00-20.00
subota: 7.30-13.00 i 16.00-19.00
nedjelja: ne radi

 

trajektno pristanište u Supetru
Jadrolinija Supetar: + 385 21 63 13 57
Ulica hrvatskih velikana bb, 21400 SUPETAR
www.jadrolinija.hr
e-pošta: ag.supetar@jadrolinija.hr

 

Jadrolinija Sumartin: + 385 21 71 85 53
Porat 1, 21426 SUMARTIN
www.jadrolinija.hr

 


Jadrolinija Split: + 385 21 33 83 33
Obala Lazareta bb, 21000 SPLIT
www.jadrolinija.hr
e-pošta: ag.split@jadrolinija.hr

 

prijevoznik "Kapetan Luka"
Kapetan Luka: + 385 21 64 54 76
Poljička cesta Suhi Potok 28, 21314 KRILO JESENICE
www.krilo.hr
e-pošta: luka@krilo.hr

 

autobusni prijevoznik "Arriva"
Arriva Supetar: + 385 72 66 06 60
Put hrvatskih velikana bb, 21400 SUPETAR
www.arriva.com.hr
e-pošta: ured-supetar@arriva.com.hr

 

Zračna luka Brač
Zračna luka Brač: + 385 21 55 97 01
Tonči Peović, direktor
Gornji Humac 145, 21414 GORNJI HUMAC
www.airport-brac.hr

 

ZAGREBAČKA BANKA D.D.
Ulica Hrvatskih velikana 62
21400 SUPETAR
+ 385 21 350 515
www.zaba.hr
e-pošta: zaba@unicreditgroup.zaba.hr

 

OTP BANKA
Vlačica 17
21400 SUPETAR
+ 385 72 206 348

www.otpbanka.hr

radno vrijeme: od 8.00 do 18.00 sati (pon-pet)

subota: od 8.00 do 12.00 sati

 

PRIVREDNA BANKA ZAGREB
Porat 4
21400 SUPETAR
+ 385 21 421 418
www.pbz.hr

 

FINA
Vlačica 17
21400 SUPETAR
+ 385 21 303-500
www.fina.hr
radno vrijeme: od 7.30 do 14.30 sati
subota: od 8.00 do 12.00 sati

INA BENZINSKE POSTAJE

Supetar – Žedno Drage
Žedno – Drage 6
21400 SUPETAR
tel. 091 4971 251
Radno vrijeme: od ponedjeljka do nedjelje 6.00-22.00

INA Supetar
Bol
Vladimira Nazora 3
21420 BOL
tel. 091 4971 224
radno vrijeme: od ponedjeljka do subote: 7.00-21.00
nedjeljom i blagdanom: 7.00-21.00

 

Milna – Marina
Brdo II 46
21405 MILNA
tel. 091 4971 237
radno vrijeme: od ponedjeljka do subote: 7.00-21.00
nedjeljom i blagdanom: 7.00-21.00

CIJENE NAFTNIH DERIVATA NA BENZINSKIM POSTAJAMA INE

od 21. rujna do 28. rujna

Eurosuper 95 Class Plus 11,13 kn

Eurosuper 100 Class Plus 11,57 kn

Eurodiesel Class Plus 10,72 kn

Eurodiesel 10,56 kn

Autoplin 5,62 kn

Eurodizel Plavi 5,66 kn (Milna – Marina)

 

V O Z N I  R E D  A U T O B U S A

od 2. listopada do opoziva

 

P L O V I D B E N I  R E D

od 30. kolovoza do 3. listopada

TRAJEKTNA LINIJA 631

Supetar – Split         

5.00

6.30

7.45

9.00

10.45

12.30

14.15

15.45

18.00

19.30

20.45

22.45

Split – Supetar

5.15

6.15

7.45

9.00

10.45

12.30

14.15

16.30

18.00

19.30

21.00

23.59

 

Od 30. kolovoza do 3. listopada

TRAJEKTNA LINIJA 638 (svaki dan)

Sumartin – Makarska         Makarska – Sumartin

6.00 *                                                9.00

11.00                                                12.30

15.00                                               17.00

18.30                                               22.00 (7. 9. u 21.00 sat)

* nedjeljom i blagdanom isplovljava u 8.00 sati

KATAMARANSKA LINIJA 9603

Split – Bol                  Bol – Split

16.30                               6.30 (katamaran “Vida”)

 

KATAMARANSKA LINIJA 9603

Bol – Jelsa          Jelsa – Bol

17.50                        6.00

 

KATAMARANSKA LINIJA 9602

Milna – Split          Split – Milna

8.05 (srijeda)             15.00 (srijeda)

 

* Red plovidbe podložan je promjenama. Portal “BRAČ danas” ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju problema uzrokovanih izmjenama plovidbenoga reda. Za sve izmjene u plovidbenom redu kontaktirajte “Jadroliniju” na + 385 21 63 13 57 (ag. Supetar) i + 385 21 33 83 33 (ag. Split).