PROJEKT IZGRADNJE ZGRADE ZAJEDNIČKOG VATROGASNOG DOMA
#OstanimoOdgovorni

Osnovna škola Milna raspisala natječaj za ravnatelja; dosadašnjoj ravnateljici istječe mandat, sutra je zadnji dan za prijavu

Školski odbor Osnovne škole Milna objavio je prošlih dana, točnije 18. rujna, natječaj za ravnatelja, odnosnu ravnateljicu tamošnje škole. Razlog je taj što dosadašnjoj dugogodišnjoj ravnateljici Škole Milki Restović istječe mandat. Potvrdile su nam to određene osobe bliske školi, rekavši kako je škola zbog zakonske obveze bila u obvezi raspisati natječaj, i to najkasnije 60 dana prije isteka mandata.Isto smo htjeli provjeriti i u školi ali do zaključenja ovoga teksta nismo dobili odgovor.

Rok za prijavu na natječaj je osam dana, za posljednji dan za prijavu na otvoreni natječaj je četvrtak, 26. rujna. Prema objavljenom natječaju, kandidatom za ravnatelja škole u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu i pravovremenu prijavu, zajedno sa svim prilozima te koja naravno ispunjava uvjete natječaja.

Uvjeti natječaja određeni su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Uvjeti natječaja određeni su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Kandidat za ravnatelja škole osim visoke stručne spreme treba imati i najmanje osam godina radnoga iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Kandidati trebaju dostaviti i potvrde o posjetovanju dodatnih kompetencija
Iz objavljenoga natječaja vidljivo je da kandidati osim propisanih uvjeta trebaju posjedovati i određene vještine, odnosno kompetencije koje su određene zakonskim izmjenama, a to su poznavanje stranoga jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima. I naravno, treba imati iza sebe biračko tijelo koje će o kandidatima odlučivati.

O kandidatima za ravnatelja izjašnjavat će se Učiteljsko vijeće, Skup radnika i Vijeće roditelja, a na kraju i predstavnici Osnivača
Po zaprimanju prijava, Školski odbor razmotrit će koji kandidati ispunjavaju uvjete natječaja i posjeduju tražene kompetencije, a zatim će, prema odredbama tamošnjega Statuta, u roku od 8 dana od utvrđene liste kandidata kolegijalna tijela glasovati o kandidatima. Prije svega, Učiteljsko vijeće tamošnje škole koje ima pravo na dva glasa, i čija dva člana sjede u Školskom odboru, zatim svi zaposlenici ustanove koji imaju pravo na jedan glas, i koje jedan radnik zastupa u Upravnom vijeću, dok će o kandidatima glasovati i Vijeće roditelja čiji predstavnik također sjedi u Školskom odboru.

Školski odbor imenuje ravnatelja nakon dobivene suglasnosti ministrice
Zanimljivo je i to da predstavnici tih tijela u Školskom odboru ne mogu glasovati kako žele, iako su legitimni predstavnici, već se traži da glasuju onako kako su se izjasnila njihova tijela. Na kraju će glasovati i predstavnici Školskoga odbora iz reda osnivača, a to su osobe koje je imenovala Splitsko-dalmatinska županija. Svoju potvrdu imenovanom ravnatelju ili ravnateljici dat će i ministrica koja prije imenovanja kandidata za ravnatelja ima pravo dati ili uskratiti svoju suglasnost. Školski odbor kao upravno vijeće imenovat će ravnatelja odlukom tek nakon dobivene suglasnosti ministra, u ovom slučaju ministrice Blaženke Divjak, nadležne za sustav odgoja i obrazovanja.

Škola traži stručnoga suradnika knjižničara i učitelja fizike
Osim toga, ta je bračka škola objavila ovih dana i natječaje za radan mjesta stručnoga suradnika knjižničara na određeno nepuno radno vrijeme, i to za pola radnoga vremena, a traži i učitelja fizike na noedređeno nepuno radno vrijeme, za 8 sati tjednoga rada. I jedan i drugi natječaj otvoreni su do 27. rujna.

Osnovna škola u Milni ove je godine proslavila 170. obljetnicu postojanja, i to bogatim programom. Prva službena školska godina bila je 1948./1949., a školu je prema Školskom planu i programu 2018./2019. pohađa 53 učenika (foto: J. Bašić)

Osnovna škola u Milni raspisala je natječaj za ravnatelja ustanmove. U prošloj školskoj godini ta je škola bogatim programom proslavila 170. obljetnicu postojanja. Prva službena školska godina bila je 1948./1949., a školu je prema Školskom planu i programu 2018./2019. pohađalo 53 učenika (foto: J. Bašić)

Podjelite:

You may also like...