Grad Supetar

Ova škola traži učitelja razredne nastave, tehničke kulture, fizike, talijanskoga jezika, knjižničara i spremačicu

Čak šest natječaja paralelno u ovom trenutku provodi Osnovna škola u Milni. Traže se učitelji, stručni suradnik i spremačica. Većini natječaja posljednji rok za prijavu i slanje dokumentacije je utorak, 19. listopada. Samo jedan natječaj završava u srijedu, 20. listopada, a što znači da zainteresirani kandidati toga dana najkasnije trebaju poslati prijavu s traženom dokumentacijom na adresu škole koja je navedena u natječaju.

Natječaj za stalni radni odnos
Prema onome što je oglasio Hrvatski zavod za zapošljavanje, Osnovna škola u Milni traži učitelja razredne nastave. Interesa za tim radnim mjestom sigurno će biti s obzirom da se radi o natječaju na neodređeno radno vrijeme, odnosno o stalnomu radnomu mjestu, i to na četrdeset sati tjednoga rada bolje reći puno radno vrijeme. Kako su brojni natječaji po školama uglavnom na određeno radno vrijeme zbog zamjena učitelja koji znaju biti odsutni iz različitih razloga, natječaj za učitelja razredne nastave po svemu sudeći zanimat će mnoge zainteresirane kandidate. Natječaj je oglašen danas, 12. listopada, a posljednji dan prijave je 20. listopada. Navedeni su opći i posebni uvjeti, a osoba s kojom škola odluči sklopiti radni odnos morat će odraditi probni rok u trajanju od šest mjeseci.

Natječaj na određeno radno vrijeme
Milnarska Osnovna škola traži i učitelja tehničke kulture. Natječaj je objavljen dan ranije, 11. listopada, pa je i posljednji dan prijave u utorak, 19. listopada. Za učitelja tehničke kultute natječaj je ipak oglašen na određeno radno vrijeme, i to zbog zamjene učitelja. Prema tekstu natječaja, škola nudi ugovor na devet sati tjednoga rada. I za ovaj natječaj kao uvjet prema Kolektivnomu ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama naveden je probni rad u trajanju od šest mjeseci.

Učitelj fizike traži se na neodređeno
Osnovna škola u Milni raspisala je natječaj i za učitelja fizike. Radi se o natječaju na neodređeno radno vrijeme, i to na osam sati tjednoga rada. Rok za prijavu na natječaj istječe 19. listopada. Treba dodati kako škole često objavljuju natječaj za učitelja fizike, što potvrđuje kako je interes za tim radnim mjestom slab i kako se škole muče s trajnim rješenjem toga radnog mjesta. Tomu pogoduje i činjenica da je nastava fizike prema Nastavnom planu i programu zastupljena samo s dva sata tjedno po razredu, i to samo u 7. i 8. razredu. Kako je to mala satnica u školama jer većina škola na otoku ima tek jedan 7. i 8. razred, učitelji su primorani raditi u nekoliko škola kako bi nadopunili satnicu do punoga radnoga vremena.

Uitelj talijanskoga jezika za stalno
I za učitelja talijanskoga jezika, za koji je natječaj objavljen do 19. listopada, također se nudi stalni radni odnos, i to na trinaest sati tjednoga rada. Nastava talijanskoga jezika u školama je izborna, pa satnica nerijetko ovisi o interesu učenika za pohađanjem izborne nastave. Izborni jezik u školama počinje se pohađati u 4. razredu i traje do završetka osnovnog obrazovanja. No, to učiteljima ne jamči sigurnu satnicu, jer roditelji mogu odlučiti svoje dijete ispisati s izborne nastave. Ugovor o radu za izvođenje nastave izbornoga jezika u Osnovnoj školi Milna također će biti sklopljen uz uvjet probnoga rada od šest mjeseci.

Knjižničar i spremačica na pola radnoga vremena
Oglašen je natječaj i za školskoga knjižničara na pola radnoga vremena, s napomenom kako se radi o natječaju na određeno radno vrijeme. i za stručnoga suradnika knjižničara određen je probni rad u trajanju od šest mjeseci. Zato se za spremačicu škole nudi ugovor na neodređeno radno vrijeme, ali uz napomenu kako se radi o pola radnoga vremena, odnosno o dvadeset sati tjednoga rada. Osoba koja bude zaposlena probni rad odrađivat će tri mjeseca.

Kandidati će prethodno biti testirani
Na kraju treba dodati da će škola o rezultatima natječaja kandidate obavijestiti na internetskoj stranici školske ustanove u roku od petnaest dana od dana sklapanja ugovora s izabranim kandidatima. Prethodno će kandidati koji su dostavili potpunu prijavu s traženom dokumentacijom biti pozvani na testiranje. Nije naodmet spomenuti da zainteresirani kandidati kod javljanja na natječaj mogu priložiti neovjerenu dokumentaciju, a od onih koji budu zadovoljili u postupku zatražit će se da naknadno dostave ovjereni preslik ili originalnu dokumentaciju.

Osnovna škola Milna (foto: BRAČ danas)

 

Podjelite:

You may also like...