Program Sritna dica, sritan Grad ide dalje

Supetarski program “Sritna dica, Sritan Grad” ide dalje. Gradu Supetru odobren je projekt proširenja usluge boravka vrtićke djece, objavio je grad Supetar na svojoj službenoj facebook stranici. Kako javlja, grad Supetar dobit će 2,686.922,87 kuna iz ”Operativnoga programa Učinkoviti ljudski potencijali – Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja”. Dio tih sredstava biti će utrošen za nabavku opreme, a najveći dio namijenjen za početak novoga programa, smjenskoga rada jedne vrtićke i jedne jasličke skupine.

Tim povodom gradonačelnica grada Supetra Ivana Marković uputila je poziv roditeljima vrtićke djece da 10. travnja nazoče prezentaciji projekta i planova za budućnost rada tamošnjega Dječjega vrtića “Murvica”. Prezentacija će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Supetra u 17 sati. Cilj sastanka je prestaviti aktivnosti i projekte koji se ove godine provode u predškolskom odgoju u visini do čak 17 milijuna kuna te kako bi dobili informaciju o potrebi smjenskoga rada vrtića. Roditeljima će, najavljuju iz Grada, biti približene pogodnosti projekta te će ih se uputiti u radove na novim skupinama.

Podjelite:

You may also like...