Bluesun Hotels Resorts
PROJEKT IZGRADNJE ZGRADE ZAJEDNIČKOG VATROGASNOG DOMA
#OstanimoOdgovorni

Traže kuhara, odgojitelja, spremačicu, tajnika i voditelja računovodstva; natječaji otvoreni do 3. lipnja

Čak pet natječaja otvoreno je proteklih dana u jednoj odgojno-obrazovnoj ustanovi na Braču, a potpisala ih je ravnateljica ustanove Sani Bodlović. Zanimljivo, za samo jedno radno mjesto, spremačice, nudi se puno radno vrijeme, dok za ostala radna mjesta tek pola radnoga vremena ili nešto više, pa će dopunu radnoga vremena kandidati trebati tražiti u drugim ustanovama.

Kuhar na 20 sati tjednoga radnog vremena
Srednja škola Bol u Bolu objavila je 26. svibnja natječaje za pet radnih mjesta. Traži se kuhar u učeničkom domu, a prema tekstu natječaja na neodređeno radno vrijeme i to 20 sati tjedno, odnosno pola radnoga vremena. Naznačeno je kako se radi o novootvorenom radnom mjestu, a uvjet je završena srednja škola s programom kuhara, odnosno KV kuhar. Zanimljivo je i kako se isprave koje se traže u natječaju prilažu u neovjerenoj preslici, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat će predočiti izvornik ili ovjerenu presliku dokumentacije.

Odgojitelj na 28 sati tjednoga rada
Bolska srednjoškolska ustanova traži i odgojitelja, također u učeničkom domu, kojemu će se ponuditi ugovor o radu na 28 sati tjednoga rada, na neodređeno radno vrijeme, a kako je navedeno u tekstu natječaja. Traži se stručna spremna profesora ili stručnoga suradnika. U natječaju je istaknuto kako se traži završen diplomski sveulilišni studij odgovarajuće vrste i pedagoške kompetencije, s napomenom kako se na natječaj mogu javiti i kandidati s odgovarajućom razinom i vrstom obrazovanja, a koji nemaju potrebne pedagoške kompetencije uz uvjet da te kompetencije stekne u skladu sa zakonskim odredbama.

Spremačica na puno radno vrijeme
Jedino radno mjesto u punom radnom vremenu je mjesto spremačice koju ta bolska škola traži na 40 sati tjednoga radnog vremena. Natječaj je objavljen kad i drugi natječaji, a osobi s kojom će se zasnovati radni odnos ugovorit će se rad na neodređeno radno vrijeme.

Tajnik i računovođa na pola radnoga vremena
Odlaskom u mirovinu dosadašnje tajnice i računovođe Amalije Ivelić, Škola je u obvezi popuniti radno mjesto tajnika i računovođe. I za jedno i drugo radno mjesto ponudit će se ugovor na pola radnoga vremena. Do sada je škola s jednom osobom u punom radnom vremenu rješavala poslove tajnika i računovođe, i to tako da je ista osoba pola radnoga vremena obavljala tajničke, a pola račuvodstvene poslove. Izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi to više neće biti moguće s obzirom da su se uvjeti za radno mjesto tajnika promijenili. Tako će poslove tajnika u školi moći obavljati samo diplomirani pravnik, kako je navedeno u natječaju, i to na 20 sati tjednoga radnoga vremena. Kandidati trebaju imati završen sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave. Za radno mjesto računovođe, na 20 sati tjednoga rada, traži se magistar ekonomije, odnosno završen diplomski sveučilišni studij ekonomije.

Natječaji otvoreni do 3. lipnja
Svi natječaji otvoreni su do 3. lipnja, dostupni su na mrežnim stranicama škole i Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. Treba dodati kako oni kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja, a pozivaju se na Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji, uz traženu dokumentaciju moraju priložiti dokaze kojim će uvjeriti školu da ostvaruju prednost kod zasnivanja radnoga odnosa.

Svi natječaji otvoreni su do 3. lipnja, dostupni su na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (foto: iz arhive)

Podjelite:

You may also like...