Posjetite Salon namještaja DC DESIGN, Malačnica 16, 21400 Supetar DC Suhopolje
Sritna dica - Sritan grad
#OstanimoOdgovorni

Ugovorena izrada idejnoga rješenja za novu zgradu Osnovne škole u Supetru

Ugovorena je izrada idejnoga rješenja za gradnju nove zgrade Osnovne škole u Supetru. Taj je projekt potpisan s Arhitektonskom radionicom 312 d.o.o. te je rok za ishođenje dozvole za faznu realizaciju projekta 45 dana, objavila je to gradonačelnica Supetra Ivana Marković. Nova bi zgrada Osnovne škole, prema Prostornom planu uređenja grada Supetra, trebala biti smještena unutar građevinskoga područja naselja Supetar, namjene D3.

Kako javlja gradonačelnica, građevina će biti izgrađena na parcelama k. č. zem. 535/6, 535/18, 535/5 i k. č. zgr. *814 i *918, k. o. Supetar, a sastojat će se od dvije etaže podzemne garaže, prizemlja i dva kata. Osim parkirnih mjesta za više od stotinu vozila, u podrumu je predviđeno gospodarstvo s kotlovnicom i školska dvorana s klupskim prostorima. Buduća zgrada osnovne škole projektirat će se za jednosmjenski rad, s obzirom da škola sada radi u dvije smjene.

Prema podacima s mrežnih stranica Škole, Osnovnu školu pohađa 422 učenika koji su raspoređeni u 26 razrednih odjela. U matičnoj školi u Supetru nastavu pohađa 356 učenika, od kojih 140 učenika u razrednoj, a 211 u predmetnoj nastavi. Osim učenika iz Supetra, u njoj se školuju i djeca s područja Sutivana, Nerežišća, Donjega Humca i Dračevice. Područne škole nalaze se u Sutivanu i Nerežišćima. Škola ima tehničke i prostorne poteškoće, pa je nužno potrebna izgradnja nove zgrade koja će biti primjerenija za odgojno-obrazovni rad.

U srijedu, 29. svibnja, u organizaciji Grada Supetra i tamošnje škole u prostorima gradske osmoljetke bit će izložena pristigla umjetničko–oblikovna rješenja buduće zgrade Osnovne škole.

Osnovna škola Supetar (foto: J. Bašić)

sadašnja zgrada Osnovne škole u kojoj nastavu pohađa 422 učenika koji su raspoređeni u 26 razrednih odjela (foto: J. Bašić)

Podjelite:

You may also like...