Bluesun Hotels Resorts
PROJEKT IZGRADNJE ZGRADE ZAJEDNIČKOG VATROGASNOG DOMA
#OstanimoOdgovorni

Zainteresirani se još danas stignu javiti na natječaj

Danas, 16. listopada, posljednji je dan za prijavu na natječaj koji je objavila Srednja škola Brač iz Supetra. Natječaj je raspisan za dva radna mjesta: nastavnika strojarstva i strukovnoga učitelja strojarstva.

Za radno mjesto nastavnika strojarstva ugovor na neodređeno vrijeme
U natječaju koji je objavljen 6. listopada naznačeni su i uvjeti koje trebaju ispunjavati kandidati za navedena radna mjesta. Za nastavnika strojarstva traži se diplomirani ing. strojarstva, a Škola će mu ponuditi ugovor na neodređeno nepuno radno radno vrijeme, i to od 34 sata ukupnoga tjednoga rada.

Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete
Osim općih uvjeta koje propisuje Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i posebnih prema Pravilniku o stručnoj spremi, kandidati trebaju priložiti životopis, diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu i potvrdu da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak koji bi bio zapreka za zasnivanje radnoga odnosa. Traži se i elektronička potvrda o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje.

Isprave dostaviti u neovjerenoj preslici
Uvjeti, opći i posebni, određeni su i za radno mjesto strukovnoga učitelja strojarstva uz razliku što se za to radno mjesto traži kandidat samo za zamjenu, ali na puno radno vrijeme do povratka zaposlenika na radno mjesto. U natječaju je navedeno i da se isprave koje se traže dostavljaju u neovjerenoj preslici, dok će prije sklapanja ugovora o radu od kandidata biti zatraženo da dostave isprave u izvorniku ili ovjerenoj kopiji.

Kandidati se uz priložene dokaze mogu pozvati i na pravo prednosti
U natječaju je istaknuto i da se kandidati mogu u prijavi pozvati i na pravo prednosti pri zapošljavanju, i to prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji. Natječaj je osim na internetskoj stranici škole objavljen i na oglasnoj ploči Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u Supetru.

Danas, 16. listopada, posljednji je dan za prijavu na natječaj koji je objavila Srednja škola “Brač” iz Supetra. Natječaj je raspisan za dva radna mjesta: nastavnika strojarstva na neodređeno nepuno radno vrijeme i strukovnoga učitelja strojarstva na određeno puno radno vrijeme (foto: iz arhive)

Podjelite:

You may also like...