Bluesun Hotels Resorts
PROJEKT IZGRADNJE ZGRADE ZAJEDNIČKOG VATROGASNOG DOMA
#OstanimoOdgovorni

Načelnik Ivan Marijančević u intervjuu: Pred Općinom Selca brojni su projekti koji će sigurno pripomoći podizanju standarda naših građana

U najistočnijoj bračkoj općini Selca, u mjestu posebnoga suživota s kamenom, u mjestu u kojemu se sve sjaji i odiše određenim mirom i zadovoljstvom, živi se i radi “punim plućima”. S približno 1.500 stalnih žitelja Općina Selca relativno je mala Općina, no brojne aktivnosti, projekti i poduzetnički duh ukazuju da se radi o vrlo živoj općini u kojoj su projekti i investicije u punomu zamahu.

Općinska vlast predvođena mladim načelnikom Ivanom Marijančevićem, koji već drugi mandat obnaša izvršnu vlast u toj općini, sustavno i predano radi na ravnomjernomu razvoju svih naselja na području općine. Osim naselja u kojemu se nalazi središte općine, tu su i Povlja, Novo Selo i Sumartin. Svako naselje na svoj način utkano je u puno dobrih želja i nastojanja općinske vlasti. Svoj posao ili, kako ga voli zvati, poziv Marijančević je “ispekao” kao zamjenik tadašnjega načelnika Ivice Škrpace, da bi zatim na lokalnim izborima 2013. godine osvojio povjerenje tamošnjih stanovnika te mu bila povjerena briga za razvoj i napredak općine.

Protekla godina, obilježena pandemijom, posebno je bila izazovna, ali Općina Selca, izdržala je zahtjevnu godinu te je financijski završetak 2020. godine bio bolji od očekivanoga. Godina koja je u tijeku neće biti posve jednostavna. No, predstavnički dom građana usvojio je općinski proračun, a Općina jasno zacrtala što su kapitalni projekti i prioriteti koje treba ostvariti. O tome što je do sada učinjeno, što se radi i što se planira na području Općine Selca u ovoj godini, ali i dugoročno, više nam je u intervjuu za BRAČ danas iznio načelnik Ivan Marijančević. Otkrio je i hoće li se natjecati za novi četverogodišnji mandat načelnika Općine Selca.

Nije vrijeme za nikakve rezove koji bi bili na teret građana

Proračun općine Selca temeljni je financijski dokument iz kojega je moguće vidjeti glavne naglaske u kojem će se pravcu razvijati Vaša Općina te koji će biti prioriteti lokalne vlasti u 2021. godini. Prema podacima o Proračunu općine Selca za 2021. godinu planirali ste prihode i rashode u iznosu od 12,4 milijuna kuna. Molim Vas da čitateljima predstaviti važnije naglaske ovogodišnjega Proračuna.

Ovogodišnji Proračun je uravnotežen i realno provediv. Nastojali smo zadržati sva prije stečena prava građana, rashodi za proračunske korisnike poput vrtića nisu smanjivani čime zadržavamo istu razinu kvalitete usluge, predvidjeli smo također niz aktivnosti kako bi imali podlogu za realizaciju bilo kojeg prije pripremljenog projekta ovisno o osiguravanju vanjskih izvora financiranja (prvenstveno potpora od strane EU fondova). Također se zadržava prijašnja razina socijalnih prava jer smatramo da trenutno nije vrijeme za nikakve rezove koji bi bili na teret građana.

Priuštila nam je brojne probleme i brige

Protekla godina bila je obilježena neviđenom snažnom gospodarskom i financijskom krizom koju je uzrokovala pandemija koronavirusa, a čije posljedice još uvijek nisu poznate. Kriza se zasigurno odrazila i na jedinice lokalne samouprave, njihov život i djelovanje. Kako se pandemija manifestirala na poslovanje Općine Selca? Kako je Općina financijski poslovala i završila proračunsku 2020. godinu te jeste li zbog pandemije bili prinuđeni odgoditi određene planirane projekte?

Prošla 2020. godina bila je u najmanju ruku izazovna. Priuštila nam je brojne probleme i brige, međutim financijski je završila bolje nego što smo očekivali. Ali naravno, moramo uzeti u obzir da smo imali kakvu-takvu turističku sezonu, koja je osigurala dio prihoda za naše građane, gospodarstvo se borilo na najbolji mogući način (vjerujem da su crpili dio prije ostvarenoga kapitala za servisiranje tekućih obveza), država je pomagala sufinanciranjem plaća radnika u realnomu sektoru. Ono što moramo biti svjesni jest činjenica da će upravo ova godina pokazati pravi razmjer šteta i posljedica gospodarskoga pada koji je krenuo prije gotovo godinu dana, početkom pandemije koronavirusa. Vjerujemo da će oporavak biti moguć, ali samo uz brojna odricanja, racionalizacije i borbu za svako radno mjesto u gospodarstvu, kao i kroz poticanje investicija javnoga sektora. Sigurno ćemo morati odustati od nekih prije planiranih projekata, kao i racionalizirati prijave na EU natječaje kako bismo bili u mogućnosti uspješno odraditi sve ove koji su u tijeku i provedbi, ali i za one za koje još očekujemo rezultate natječaja.

Imamo sluha za potrebe gospodarstvenika

Krizom u poslovanju posebno su bili pogođeni gospodarstvenici, poduzetnici i obrtnici na području Vaše Općine. Koje ste mjere pomoći kao Općina osmislili i ponudili poduzetnicima u protekloj godini kako biste im pomogli da što lakše prebrode navedenu krizu?

Općina Selca je slijedeći primjer drugih općina u okruženju oslobodila obveze plaćanja javnih površina (štekata), kao i zakupa poslovnih prostora za sve djelatnosti koje zbog odluka Stožera civilne zaštite nisu bile u mogućnosti redovno obavljati svoju djelatnost. Imamo sluha za potrebe gospodarstvenika i kad god možemo izlazimo im u susret olakšavajući ono na što direktno možemo utjecati. Uvijek smo im nastojali biti dobar partner i vjerujem da će tako biti i u budućnosti.

Iskustvo u provedbi EU fondova vrijedit će nam i u budućnosti

U studenomu prošle godine potpisali ste ugovor o gradnji vatrogasnoga doma u Selcima, projekt vrijedan 9,3 milijuna kuna, investiran u većemu iznosu sredstvima iz Europske unije u sklopu provedbe mjere Ruralni razvoj na koju ste aplicirali. Istaknuli ste tada da se radi o kapitalnomu projektu za Općinu Selca koji će – kako ste naveli – “značajno poboljšati društvenu infrastrukturu, ali i višu razinu zaštite stanovništva te njihove imovine”. Koja je važnost i značenje projekta za Općinu Selca te kada očekujete da bi projekt mogao biti dovršen?

Radi se o kapitalnomu projektu kojega napominjem provodimo samostalno. U pripremi i financiranju potrebne dokumentacije veliku nam je podršku pružila Splitsko-dalmatinska županija. Sada je odgovornost na nama i vjerujem da ćemo sve projektne aktivnosti odraditi u zadanim rokovima i na ugovoreni način. Ono što mene raduje jest stjecanje iskustva u provedbi EU fondova koje će nam vrijediti u budućnosti. Činjenica je da se većina aktivnosti danas može financirati isključivo posredstvom EU fondova. Na nacionalne natječaje, nažalost, ne možemo puno računati jer su mali i ograničeni što je donekle i razumljivo obzirom da se mora zadovoljiti potreba većine općina / gradova u Hrvatskoj, kojih nije mali broj. Naš projekt realno će biti gotov u razdoblju od godine dana. Potrudit ćemo se da sve prođe u redu i na najbolji mogući način, jer će nam taj projekt biti svima na korist i ponos.

Načelnik Općine Selca Ivan Marijančević (foto: J. Bašić)

Ulaganje u djecu višestruko je isplativo i opravdano

Općina Selca brine se za djecu u sustavu rane i predškolske dobi. U tomu smislu na području Općine provode se različiti projekti. Koji su značajniji projekti ostvareni u 2020. godini, a koji se planiraju u 2021. godini?

Predškolski odgoj i obrazovanje je u našemu fokusu jer smo davno shvatili da je ulaganje u djecu višestruko isplativo i opravdano. Nakon što smo u proteklim razdobljima uložili značajna sredstva u uređenje prostora vrtića (novi parketi, prozori, kuhinja, didaktička i smart oprema, vanjsko igralište…), uveli smo i cjelodnevni produženi boravak djece kojega financiramo uz pomoć EU fondova (Europski socijalni fond). Trenutno pripremamo novu prijavu na natječaj poboljšanja usluga u sustavu predškolskoga odgoja i obrazovanja kako bi produžili vrijeme trajanja provedbe i osigurali financiranje za naredno razdoblje. Ponosni smo i na činjenicu da smo u cijelosti uredili i opremili novi područni vrtić u Povljima koji započinje s radom u ponedjeljak, 1. ožujka 2021. Na taj ćemo način rasteretiti vrtić u Selcima, a djeci iz Povalja osigurati vlastiti vrtić u njihovu rodnomu mjestu.

Rodiljne naknade od 5.000 do 10.000 kuna

Mladi i obrazovani ljudi temelj su društva. Za učenike i studente već godinama Općina Selca kroz Proračun osigurava sredstva za njihovo stipendiranje, a osim izvrsnih koje nagrađujete i pomažete u njihovu školovanju, pomoć osiguravate i socijalno ugroženim učenicima i studentima. K tome, Općina pruža pomoć i novorođenoj djeci. Molim Vas da javnosti predstavite programe koji su usmjereni djeci i mladima s područja Vaše Općine.

Općina godinama isplaćuje učeničke i studentske stipendije koje nažalost zbog trenutne financijske situacije nešto kasne, međutim od istih ne odustajemo. Sve obveze će u cijelosti i u punomu iznosu biti isplaćene u narednih mjesec dana. Fokus nam je također bio i na ciljanomu stipendiranju učenika Klesarske škole jer je to zanimanje koje je od osobitoga interesa za Općinu Selca. Rodiljne naknade se isplaćuju po principu 5.000 kuna za prvo, 7.000 kuna za drugo i 10.000 kuna za treće dijete u obitelji. Uz potpore koje daje naša Splitsko-dalmatinska županija roditeljima omogućavamo sredstva za nabavku opreme za njihovu novorođenu djecu, sve to kako bi im barem donekle olakšali taj financijski zahtjevan početak.

Projekti koji se kontinuirano planiraju i provode

Na području Općine Selca vodi se računa i o projektima vodoopskrbe, odvodnje i kanalizacije, kao i o projektima na lučkomu području. Koji su važniji projekti u tijeku te na koji se način osigurava njihovo financiranje?

Projekti vodoopskrbe, kanalizacije i odvodnje kontinuirano se planiraju i provode. To je posao koji traje te je iznimno skup i zahtjevan. Trenutno imamo dvije pravomoćne građevinske dozvole, projekt vodoopskrbe gospodarske zone Konopice i Selačkih zaseoka u vrijednosti 10 milijuna kuna i projekt dviju faza kanalizacije i odvodnje sekundarne mreže u Sumartinu u vrijednosti preko 15 milijuna kuna. Oba projekta će biti financirana preko Hrvatskih voda i uz potporu EU fondova. Za vodoopskrbu Selačkih zaseoka već pripremamo tender za objavu postupka javne nabave, a o napretku aktivnosti ćemo vas pravovremeno obavještavati. Kanalizaciju razvijamo i u Povljima koja također imaju potrebu razvoja sekundarne mreže, dok se projekti rekonstrukcije vodoopskrbe planiraju u Selcima i Novom Selu. Aktivni projekti na lučkom području uključuju iskrcajnu ribarsku luku u Sumartinu za koju smo izrađenu projektnu dokumentaciju prepustili Županijskoj lučkoj upravi koja će biti investitor i nositelj projektnih aktivnosti.

Spremni smo na natječaje, a doziramo ih u skladu s ljudskim i financijskim kapacitetima

Napredak i razvoj jedinica lokalne samouprave u budućnosti, pa tako i Općine Selca, sve više će ovisiti o umješnosti lokalnih jedinica u osmišljavanju kvalitetnih i dugoročnih projekata koji će biti, između ostaloga, financirani u značajnoj mjeri sredstvima Europske unije. Općina Selca također se okrenula brojnim projektima za koje će tražiti potporu EU sredstava. Koje EU projekte pripremate?

Općina Selca doslovno ima dva puna ormara projektno–tehničke dokumentacije i niz pravomoćnih građevinskih dozvola. U svakomu trenutku spremni smo za natječaje, međutim moramo biti oprezni i provedbu dozirati u skladu s našim ljudskim i financijskim kapacitetima. Jedna ovako mala Općina ne može fizički provoditi u isto vrijeme nekoliko kapitalnih projekata te je puno bolje i pametnije raditi jedan po jedan kako treba, nego nekoliko u isto vrijeme i riskirati “penale” zbog mogućih pogrešaka. Od projekata ističem “Selca kulturno srce Brača” koji uključuje kompletnu obnovu Didolića dvora, parka Tolstoj i župnih crkava u vrijednosti od oko 40 milijuna kuna, projekt rekonstrukcije i opremanja Sokolane, koji ćemo kandidirati ove godine kroz mjere ruralnoga razvoja, što je isti natječaj kao i za vatrogasni dom, zatim projekt interpretativnog centra Puratić u Sumartinu koji ide na natječaj FLAG-a u partnerstvu s TZ-om, trafostanica gospodarske zone Konopice (u provedbi), iskrcajna luka u Radonji (nositelj Županijska lučka uprava), cesta Pučišća – Povlja (za čiji nastavak prema Povljima se upravo izrađuje projektna dokumentacija), završetak i opremanje dvorane za ispraćaje (mrtvačnice) u Selcima, te niz manjih projekata, posebno iz EU programa “Učinkoviti ljudski potencijali” koji direktno utječu na poboljšanje kvalitete života stanovništva (Projekt “Zaželi”, koji uključuje pomoć u kući za naših 60 starijih i nemoćnih građana koji će provoditi 10 novozaposlenih žena, Projekt poticanja čitalačkoga stvaralaštva i opismenjivanja, koji će provoditi Općinska knjižnica, nastavak poboljšanja usluga u vrtiću, kao nastavak već započetoga produženoga boravka djece u vrtiću).
Lista je dakle poduža, na svemu predano radimo, pratimo natječaje i vjerujemo u uspjeh svih tih aktivnosti koji će sigurno pripomoći podizanju standarda življenja naših građana. Zadaća Općine je poticanje različitih često puna neprofitnih aktivnosti koje još nazivamo društvenom infrastrukturom, a upravo ti sadržaji koriste najširemu krugu naših građana, kako djece i mladih tako i onih nešto starijih.

Uvijek smo spremni sve bitne odluke postići konsenzusom

Za ravnomjeran i učinkovit razvoj Općine od iznimne je važnosti dobra i kvalitetna suradnja nositelja izvršne vlasti u Općini, odnosno načelnika, i predstavničkoga doma građana, odnosno Općinskoga vijeća općine Selca. Kako ocjenjujete kao načelnik rad Općinskoga vijeća u ovomu Vašem mandatu.

Iznimno sam zadovoljan radom općinskih vijećnika, njihovim angažmanom, trudom, inicijativama. Mogu reći da mi je čast raditi sa svima njima, suradnja je u svakomu slučaju kvalitetna i konstruktivna. Uvijek smo spremni za sve bitne odluke postići konsenzus, a to je u konačnici najvažnije. Nadam se većinu njih vidjeti i u sljedećemu sazivu Općinskoga vijeća.

Nemam pravo odustati, moram ići dalje

Jedinice lokalne samouprave nalaze se pred lokalnim izborima koji će se održati u svibnju ove godine. Funkciju načelnika u Selcima obnašate u drugomu mandatu. Prethodno ste, na izborima 2009. godine, bili zamjenik tadašnjemu načelniku Ivici Škrpaci. Možete li otkriti čitateljima portala BRAČ danas hoćete li od birača tražiti povjerenje za novi četverogodišnji mandat načelnika Općine Selca?

Moja je dužnost i obveza završiti preuzete poslove i dužnosti. Bez obzira na zahtjevnost posla i veliku odgovornost koju nosite na leđima, zbog svih ovih prije pokrenutih procesa i uloženoga truda nemam pravo odustati, moram ići dalje i raditi za boljitak naše zajednice. Usudio bih se reći da ovo i nije posao već jedna vrsta poziva koja u svomu fokusu sadrži služenje i brigu o ljudima. Dakle, svoju kandidaturu ću istaknuti i ako dobijem povjerenje naših građana nastaviti raditi kao i do sada, jednakim žarom kao i prvoga dana i s otvorenim vratima prema svima.

– Općina Selca doslovno ima dva puna ormara projektno–tehničke dokumentacije i niz pravomoćnih građevinskih dozvola. U svakomu trenutku spremni smo za natječaje, međutim moramo biti oprezni i provedbu dozirati u skladu s našim ljudskim i financijskim kapacitetima. Jedna ovako mala Općina ne može fizički provoditi u isto vrijeme nekoliko kapitalnih projekata te je puno bolje i pametnije raditi jedan po jedan kako treba, nego nekoliko u isto vrijeme i riskirati “penale” zbog mogućih pogrešaka, rekao je u intervjuu za BRAČ danas načelnik Općine Selca Ivan Marijančević (foto: J. Bašić)

Podjelite:

You may also like...