Direktor TZ općine Bol Markito Marinković zahvalio Turističkom vijeću na suradnji i povjerenju; otkrio i zašto se nije javio na natječaj za direktora

Prvi čovjek bolskoga turizma Markito Marinković, višegodišnji direktor ureda Turističke zajednice općine Bol, zahvalio je danas, 4. svibnja, članovima Turističkoga vijeća na suradnji i povjerenju koje su mu pružali svih proteklih godina kao direktoru bolskoga TZ-a.

S nekoliko rečenica obratio se Turističkome vijeću, i to u trenutku kada je to tijelo Turističke zajednice zaključilo javni natječaj za izbor direktora Turističke zajednice općine Bol na mandatno razdoblje od četiri godine, i prije nego što će se vijeću predstaviti kandidati za direktora TZ-a, a što je najavljeno za sutra, 5. svibnja. Marinković je naglasio da se na natječaj za direktora Turističke zajednice u Bolu nije javio. — Time bi bila značajno smanjena moja stečena radna prava, napisao je Marinković, zaželjevši članovima Turističkoga vijeća puno uspjeha u radi te najavivši nastavak suradnje na zajedničkim projektima u Bolu.

Marinković priložio mišljenje Ministarstva turizma iz 2012. godine
Kako bi pojasnio cijelu situaciju, bolje reći možebitno ozbiljni pravni problem do kojega će posve izvjesno doći, Marinković je uz poruku zahvale turističkim djelatnicima priložio i mišljenje Ministarstva turizma iz 2012. godine, kojim se Ministarstvo očitovalo na radni odnos i mandat direktora Turističkoga ureda Turističke zajednice općine Bol. Naime, Turistička zajednica u Bolu još prije 10 godina zatražila je od Ministarstva turizma tumačenje koje se odnosi na radno-pravni status direktora TZ Bol, a ono je uredu TZ Bol poslalo odgovor 27. lipnja 2012. godine.

I na direktora se primjenjuju opći propisi o radu
— Prema čl. 21. st. 4. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskoga turizma na radne odnose zaposlenih u turističkome uredu primjenjuju se opći propisi o radu, ako tim Zakonom nije drugačije određeno. Kako Zakonom nije propisano ništa drugačije u pogledu direktora turističkog ureda, ugovor o radu s direktorom turističkoga ureda sklapa se sukladno odredbama Zakona o radu, kao općega propisa o radu, stoji, uz ostalo, u tadašnjemu odgovoru Ministarstva turizma na koji se poziva aktualni direktor bolskoga TZ-a.

“Nema zapreke da se ugovor o radu za obavljanje poslova direktora zaključi na neodređeno vrijeme”
Statutom Turističke zajednice općine Bol koji je bio objavljen u službenome glasniku Općine Bol, u broju 8 iz 2009. godine, nije bio propisan mandat direktora turističkoga ureda. To je uostalom utvrdilo i nadležno Ministarstvo turizma. — Radno mjesto direktora turističkoga ureda je u tome pogledu izjednačeno s radnim mjestima ostalih zaposlenika u turističkome uredu, te stoga nema zapreke da se ugovor o radu za obavljanje poslova direktora zaključi na neodređeno vrijeme, sukladno Zakonu o radu, kao općem propisu u radu, izrijekom stoji napisano u odgovoru Ministarstva iz kojega jasno i nedvosmisleno proizlazi da direktor TZ Bol ima pravo na ugovor o radu na neoedređeno radno vrijeme.

Iz Ministarstva turizma: Nisu ostvareni preduvjeti da turističko vijeće raspiše natječaj
Osim toga, u očitovanju Ministarstva turizma navedeno je kako “nisu ostvareni preduvjeti temeljem kojih bi turističko vijeće bilo ovlašteno raspisati natječaj za radno mjesto direktora turističkoga ureda”. Odgovor tada upućen Turističkoj zajednici u Bolu potpisao je pomoćnik ministra Davor Ižaković.

Novi Zakon uveo izbor direktora na mandat od četiri godine
U međuvremenu, točnije 2019. godine, donesen je novi Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskoga turizma koji je u čl. 22 uveo obvezu raspisivanja natječaja za direktora. U stavku 2 toga članka koji određuje da “direktora turističke zajednice imenuje turističko vijeće na vrijeme od četiri godine” naznačeno je i da primjena te odredbe stupa na snagu 1. siječnja ove godine, te da do izbora direktora turističke zajednice, a najduže šest mjeseci, prava i obveze direktora obnaša predsjednik turističke zajednice.

Hoće li aktualni direktori zbog novih zakonskih odredbi pokrenuti radne sporove?
Novi Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskoga turizma nema dvojbe izazvat će pravne polemike, posebno kad su u pitanju aktualni direktori, poput Marinkovića iz TZ Bol, koji su u turističkim zajednicama do sada odrađivali poslove s ugovorima o radu na neodređeno radno vrijeme. Njihovi ugovori, prema tumačenju Ministarstva turizma, bili su valjano sklopljeni, i prema tadašnjemu zakonu i prema općim aktima turističkih zajednica, prije svega statutima ustanova, te jednostavno nije bilo osnove da direktori s turističkim zajednicama sklope neki drugi oblik ugovora o radu. Nove odredbe koje se odnose na obvezu raspisivanja natječaja za izbor direktora, i sklapanje ugovora o radu na određeno radno vrijeme, na razdoblje od četiri godine, mogle bi dovesti do niza radnih sporova ako ih pokrenu aktualni direktori s ugovorima na neodređeno radno vrijeme. To znači da bi radni sporovi svoj epilog mogli imati na sudu. Sve će to u konačnici netko trebati i platiti.

Direktor Turističke zajednice općine Bol Markito Marinković dočekao je prve putnike na na letu Zagreb – Brač nacionalnoga avioprijevoznika 16. travnja ove godine (foto: Jadran Bašić)

Podjelite:

You may also like...