Bluesun Hotels Resorts
PROJEKT IZGRADNJE ZGRADE ZAJEDNIČKOG VATROGASNOG DOMA
#OstanimoOdgovorni

Iako je upozoravao i predlagao, kaže da se ništa nije napravilo: “Situacija je na plaži kaotična, koncesionari prodaju artikle za koje nemaju dozvolu”

Nezavisni vijećnik Općinskoga vijeća u Bolu Tonči Buljan još prošle godine otvoreno je upozoravao na nered koji vlada na elitnoj plaži Zlatni rat u Bolu. O tome je u uostalom govorio i vijećnicima i načelniku Bola Tihomiru Marinkoviću, predloživši tada održavanje rasprave o uvjetima dodjeljivanja koncesijskih odobrenja za plažu Zlatni rat.

Treba odrediti jedinstveno radno vrijeme plaže
I ne samo to: predlagao je kako je potrebno do 1. ožujka odrediti jedinstveno radno vrijeme plaže te donijeti odluku kada bi koncesionari otvorili svoje radnje. Osim toga, predložio je i da Općinsko vijeće može odrediti skraćeno radno vrijeme u predsezoni i postsezoni, ali i datum “zatvaranja” plaže do kada bi, kako je tvrdio, svi koncesionari trebali pružati svoje usluge. Vijećnik Buljan iznio je još lani da bi koncesionari listu prodajnih artikala dostavljali Općinskomu vijeću koje bi tada odobravalo liste te ih ovjerene vraćalo najmoprimcu. U nadzoru prodaje na plaži, smatra Buljan, trebalo bi uvesti i komunalnoga redara koji bi provjerio prodaju li najmoprimci artikle koje je odobrilo i ovjerilo Općinsko vijeće. Tek tada bi se, drži bolski vijećnik, postupno uvodio red na plaži koja je Boljanima od iznimne važnosti za turizam i promociju tuirstičke destinacije diljem svijeta.

Načelnik po tom pitanju nije napravio ništa
— Situacija na plaži je kaotična, koncesionari se ne pridržavaju uvjeta definiranih u koncesijskom odobrenju. Prodaju artikle za koje nemaju dozvole, otvaraju i zatvaraju objekte kako ih je volja, ističe za BRAČ danas vijećnik Buljan, tvrdeći kako je o tom problemu na Općinskomu vijeću upozorio općinsku vlast još 13. studenoga prošle godine. Iako je, kako kaže, predlagao novi plan upravljanja pomorskim dobrom, ističe da načelnik Marinković po tom pitanju nije napravio ništa.

Koncesionari otvaraju objekte kako žele
— Gost koji je jučer bio na plaži nije ništa manje vrijedan od gosta koji je za fjeru pio Votku od 300 eura a opet, danas ne radi gotovo nijedna kućica, tom gostu nije pružena ni minimalna usluga. Koncesionari otvaraju objekte kako im se učini da bi moglo biti prometa, pa tako 3 do 4 dana ne rade, a zatim jedan dan odjednom otvore. U bilo kojemu trgovačkom centru radno vrijeme svih dućana je isto. Bez obzira o vrsti robe ili usluge koju nude, ističe Buljan, dodajući kako bi i na plaži Zlatni rat situacija trebala biti ista.

Marinković: Ne može se pretjerivati u određivanju obveznoga radnog vremena
Načelnik Marinković tada je, nakon što je prijedlog iznio vijećnik Buljan, rekao kako se u planu može preciznije odrediti usluga koja će se pružati iz svakoga objekta na pomorskomu dobru, ali se, rekao je, “ne može pretjerivati u određivanju obveznoga radnoga vremena jer se neke usluge ne isplati pružati 7-8 mjeseci godišnje”.

— Situacija na plaži je kaotična, koncesionari se ne pridržavaju uvjeta definiranih u koncesijskomu odobrenju. Prodaju artikle za koje nemaju dozvole, otvaraju i zatvaraju objekte kako ih je volja, ističe za BRAČ danas vijećnik Buljan, tvrdeći kako je o tom problemu na Općinskomu vijeću upozorio općinsku vlast još 13. studenoga prošle godine, ali dodaje da se ništa nije napravilo (izvor: TZ Bol)

Podjelite:

You may also like...