PROJEKT IZGRADNJE ZGRADE ZAJEDNIČKOG VATROGASNOG DOMA
#OstanimoOdgovorni

Kome će sve biti dodijeljeno korištenje pomorskoga dobra u Bolu? U javnom pozivu traži se i izjava o suglasnosti kojom se može provesti prisilna ovrha

Jedinstveni upravni odjel općine Bol raspisao je 26. svibnja Javni poziv za primanje zahtjeva kojim će se odobriti korištenje pomorskoga dobra na području te bračke općine za ovu godinu. Podnositelji zahtjeva moći će koristiti pomorsko dobro za djelatnosti i usluge koje su navedene u Godišnjem planu upravljanja tim dobrom za 2020. godinu.

Treba priložiti dokaze
Uz zahtjev zainteresirani trebaju priložiti dokaz o registraciji djelatnosti za koju se traži davanje koncesijskoga odobrenja, odnosno izvod iz sudskoga registra trgovačkoga suda, obrtnicu, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnoga tijela za obavljanje djelatnosti, zatim dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskomu dobru, dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstva koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva te dokaz o sposobnosti brodice ili broda za plovidbu, ukoliko se koncesija traži za obavljanje brodicom ili brodom.

Uz zahtjev i potvrde da nemate dugovanja
No, to nije sve što ćete trebati dostaviti uz zahtjev. Općina Bol traži presliku i skicu područja, odnosno mikrolokacije s površinom na koju se odnosi zahtjev, zatim potvrdu upravnoga odjela Općine i komunalnoga poduzeća “Grabov rat” da nemate dugovanja, a to isto trebat ćete dostaviti i od nadležne porezne uprave.

Traži se izjava kojom se daje suglasnost za provedbu prisilne ovrhe
Zanimljiv je i podatak da će podnositelji zahtjeva trebati priložiti izjavu kojom daju suglasnost da se može provesti prisilna ovrha uklanjanja naprava i opreme koju koriste za obavljanje djelatnosti te prisilna ovrha na svim njihovim računima te cjelokupnoj pokretnoj i nepokretnoj imovini, a kako bi se naplatile dospjele, a nepodmirene obveze.

O koncesiji odlučuje posebno vijeće
U javnom pozivu istaknuto je kako će Vijeće za koncesijsko odobrenje utvrditi je li zaprimljeni zahtjev za koncesiju usklađen s Planom, zatim je li podnositelj zahtjeva uredno podmirio svoje obaveze prema općini Bol, prema tvrtki “Grabov rat” i Poreznoj upravi te je li priložio sve potrebne dokaze, potvrde i izjave. Vijeće će pristupiti proceduri dodjele koncesijskih odobrenja prema Poslovniku o radu vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja.

Odmah se plaća koncesija, a korištenje komunalne infrastrukture u dva obroka
Osobe kojima bude dodijeljena koncesija na pomorskom dobru trebaju u roku od 8 dana od zaprimanja obavijesti i računa za korištenje pomorskoga dobra platiti naknadu za koncesijsko odobrenje u 100-postotnom iznosu i naknadu za korištenje komunalne infrastrukture u 50-postotnom iznosu, dok ostali iznos naknade za korištenje komunalne infrastrukture trebaju uplatiti najkasnije do 1. rujna.

Jedinstveni upravni odjel općine Bol raspisao je 26. svibnja Javni poziv za primanje zahtjeva kojim će se odobriti korištenje pomorskoga dobra na području te bračke općine za ovu godinu. Podnositelji zahtjeva moći će koristiti pomorsko dobro za djelatnosti i usluge koje su navedene u Godišnjem planu upravljanja tim dobrom za 2020. godinu (foto: iz arhive)

Podjelite:

You may also like...