Objavljen natječaj za izbor direktora TZ Postira; mandat izabranom direktoru trajat će četiri godine

Pozivajući se na odredbe Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskoga turizma, zatim Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama, te Statuta Turističke zajednice općine Postira, Turističko vijeće u Postirima raspisalo je 5. svibnja natječaj za izbor direktora Turističke zajednice općine Postira.

Turističko vijeće izabrat će direktora na četverogodišnji mandat koliko propisuje navedeni Zakon donesen 2019. godine, a stupio je na snagu 1. siječnja 2020. godine. Starim Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskoga turizma direktorima turističkih zajednica vremenski nije bio ograničen mandat pa su s turističkim zajednicama kao poslodavcima imali uglavnom sklopljene ugovore na neodređeno radno vrijeme.

Najmanje dvije godine radnoga iskustva na poslovima stručne spreme
U natječaju koji smo pronašli na službenoj internetskoj stranici Turističke zajednice Postira, Turističko vijeće navelo je i posebne uvjete koje osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu trebaju ispunjavati kandidati za direktora lokalne Turističke zajednice. Tako se od kandidata traži da imaju završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij, zatim da imaju najmanje dvije godine radnoga iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme ili jednu godinu radnoga iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu. Osim toga, traži se poznavanje jednoga stranoga jezika te rad na osobnome računalu, a kandidati su u obvezi i pripremiti prijedlog programa rada Turističke zajednice za razdoblje od četiri godine koliko će trajati mandat izabranome direktoru.

Stručni ispit može se položiti i u roku od godinu dana od stupanja na rad
Kandidati za direktora Turističke zajednice u Postirima trebaju imati i položen stručni ispit za rad u Turističkoj zajednici, uz napomenu kako se ipak mogu natjecati i kandidati koji nemaju položen stručni ispit, ali uz uvjet da ga polože u roku od godinu dana od dana stupanja na rad. Natječaj za izbor direktora otvoren je 15 dana, što znači da kandidati svoje prijave mogu poslati do 20. svibnja. Dobro je znati i da pristupnici isprave kojima dokazuju ispunjavanje određenoga uvjeta Turističkome vijeću mogu priložiti u neovjerenoj preslici, dok će izvornike predočiti prije donošenja odluke o izboru.

Turističko vijeće odlučit će tko će voditi ured Turističke zajednice sljedeće četiri godine
Uz već redovito napomenu kod svih natječaja, i kod ovoga ne naznačeno da se nepravodobne i nepotpune prijave neće razmatrati. Osobe koje budu zadovoljavale formalne uvjete iz natječaja biti će proveden intervju s članovima Turističkoga vijeća. — Kandidat će biti obaviješten o vremenu i mjestu održavanja intervjua telefonskim putem ili putem elektroničke pošte, najkasnije tri dana prije održavanja intervjua. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj, navedeno je u natječaju. Provjeru i pregled pristiglih prijava izvršit će tročlano Povjerenstvo za provedbu javnoga natječaja koje će imenovati predsjednik Turističke zajednice, također je objavljeno u natječaju. Imenovano povjerenstvo listu kandidata dostavit će Turističkome vijeću koje će na svojoj sjednici odlučiti tko će voditi ured Turističke zajednice u Postirima sljedeće četiri godine.

Javnu skulpturu “Put poja” posvećenu postirskim težacima izradila je akademska kiparica Sandra Nejašmić Pirnat 2007. godine u okviru Međunarodnoga kiparskog simpozija koji je održan u Postirima (foto: Jadran Bašić/BRAČ danas)

Podjelite:

You may also like...