PROJEKT IZGRADNJE ZGRADE ZAJEDNIČKOG VATROGASNOG DOMA
#OstanimoOdgovorni

Općina Bol objavila natječaj za korištenje pomorskoga dobra

Općina Bol objavila je na svojim službenim mrežnim stranicama 8. travnja Oglas za zaprimanje zahtjeva za korištenje pomorskoga dobra za 2019. godinu. Objava tog oglasa temelji se na Godišnjemu planu upravljanja pomorskim dobrom za ovu godinu. Osobe zainteresirane za korištenje pomorskoga dobra, bilo pravne ili fizičke, uz zahtjev su u obvezi priložiti dokaz o registraciji djelatnosti za koju traži davanje koncesijskoga odobrenja, zatim dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru, dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstva koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva, kao i dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu (samo u slučajevima kada se koncesijsko odobrenje traži za obavljanje brodicom/brodom).

Uz navedeno zainteresirani su obvezni dostaviti i ostalu potrebnu dokumentaciju naznačenu u oglasu Općine Bol. Vrijedi istaknuti kako dokumentacija uključuje i potvrdu Ministarstva financija da porezni obveznik ne duguje javna davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava te potvrdu upravnoga odjela Općine Bol i komunalnoga poduzeća Grabov rat d.o.o. o nepostojanju dugovanja. Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja razmotrit će pristigle zahtjeve, s mogućnošću njihova neprihvaćanja. U oglasu bolske Općine naznačeno je da će Vijeće za davanje koncesijskoga odobrenja pozvati podnositelja zahtjeva da godišnji iznos naknade za koncesijsko odobrenje koncesionar plati u dva obroka, uz pretpostavku da je odgovor vijeća prema podnositelju pozitivan.

Općina Bol

zgrada Općine Bol

Podjelite:

You may also like...