Bluesun Hotels Resorts
PROJEKT IZGRADNJE ZGRADE ZAJEDNIČKOG VATROGASNOG DOMA
#OstanimoOdgovorni

Osim turističke pristojbe treba platiti i turističku članarinu; rok istječe 29. veljače, do kada su iznajmljivači obvezni predati obrazac Poreznoj upravi

U subotu, 29. veljače, istječe rok do kada su iznajmljivači obvezni platiti turističku članarinu za 2019. godinu. Članarina Turističkoj zajednici proizlazi iz Zakona o članarinama u turističkim zajednicama koji je na snazi od 1. siječnja ove godine.

Ispunjeni obrazac treba ovjeriti u Poreznoj upravi
Članarinu turističkoj zajednici dužna je plaćati pravna i fizička osoba koja obavlja djelatnosti, odnosno pruža usluge koje su razvrstane prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti po pet skupina. Uplatnicu i obrazac TZ moguće je preuzeti u uredu turističkih zajednica. Ispunjeni obrazac potrebno je ovjeriti u nadležnoj Poreznoj upravi.

Članarina se obračunama prema prometu u 2019. godini
Turistička članarina obračunava se na osnovi ukupnoga prometa u 2019. godini, a koji je evidentiran u knjizi “Evidencija o prometu”. Ako niste znali, treba istaknuti da od ukupno uplaćenih sredstava članarine, turističke zajednice 9% sredstava izdvajaju na posebni račun Hrvatske turističke zajednice i 2% na posebni račun Hrvatske turističke zajednice za projekte i programe udruženih turističkih zajednica, dok se preostala sredstva raspoređuju, i to 65% lokalnoj turističkoj zajednici, 15% regionalnoj turističkoj zajednici i 20% Hrvatskoj turističkoj zajednici.

Novčane kazne od 500,00 do 5.000,00 kuna
Treba dodati kako nadzor nad naplatom članarine od pravnih i fizičkih osoba obavlja Porezna uprava, a u obavljanju nadzora s Poreznom upravom surađuju i druga tijela državne uprave i turističke zajednice.Novčane kazne za obveznike turističke članarine nisu zanemarive. Prema spomenutom Zakonu, pružatelj ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu koji u propisanom roku ne plati godišnji paušalni iznos članarine kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 5.000,00 kuna, a istim iznosom i obveznik koji u propisanom roku ne dostavi Obrazac TZ-a Poreznoj upravi.

Iznajmljivači su turističku članarinu obvezni uplatiti do 29. veljače, do kada je potrebno i ovjeriti obrazac na Poreznoj upravi. Prema Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama, kazne za iznajmljivače koji ne izvrše uplatu u roku i ne ovjere obrazac u nadležnoj Poreznoj upravi iznose od 500,00 do 5.000,00 kuna

Podjelite:

You may also like...