PROJEKT IZGRADNJE ZGRADE ZAJEDNIČKOG VATROGASNOG DOMA
#OstanimoOdgovorni

Supetarski turistički network mladih

Projekt Turističke zajednice grada Supetra “Supturnet 2020” novi je projekt TZ grada Supetra usmjeren prema mladima s područja grada Supetra, a prema informacijama iz te ustanove okupit će supetarsku mladež koja pohađa ili će pohađati srednje turističko–ugostiteljske škole i fakultete te im kontinuirano pružati besplatnu izvaninstitucionalnu edukaciju prilagođenu njihovim interesima, suvremenim trendovima i potrebama turističkoga sektora u Supetru.

Projekt je usmjeren radu u budućnosti
Prema riječima direktora Turističke zajednice grada Supetra Ivana Cvitanića, plan i program rada toga projekta u postupku je donošenja. — Projekt ‘Supturneta’ više je usmjerenje našega rada u budućnosti, a financiranje istoga bit će u potpunosti od naše strane, rekao nam je direktor toga ureda Cvitanić, napomenuvši kako će se program, kada bude detaljnije definiran, prijavljivati i na natječaje više razine.

Kontinuirano će se prikupljati informacije o novim učenicima i studentima
Na početku je kao cilj i aktivnost toga projekta definirano utvrđivanje trenutnoga broja, imena i kontakata supetarske mladeži (Supetar, Splitska, Mirca i Škrip) koja pohađa srednje turističke strukovne škole i fakultete te ih povezati u neformalnu grupu, a zatim će se osmisliti i kreirati alati za kontinuirano prikupljanje informacija o novim učenicima i studentima polaznicima strukovnih turističkih srednjih škola i fakulteta te njihovo uključivanje u projekt i neformalnu grupu.

Cilj projekta je promocija turizma i turističkih djelatnosti
— Kroz suradnju s članovima grupe kontinuirano će se utvrđivati potrebe za naobrazbom izvan institucija i edukacijom članova neformalne grupe u smislu približavanja novim turističkim trendovima i potrebama na turističkom tržištu, poručili su iz TZ grada Supetra, istaknuvši važnost kontinuiranoga organiziranja predavanja, edukativnih radionica, panela, konferencija, tečajeva, stručnih izleta i drugih oblika izvaninstitucionalne naobrazbe sukladno utvrđenim stvarnim potrebama neformalne grupe.

Uključiti mlade u kraeiranje turističkih politika na lokalnoj razini
Na kraju su dodali kako je cilj projekta promocija turizma i s turizmom povezanih djelatnosti kao mogućega usmjerenja djece i mladih u gradu Supetru. Iz TZ grada Supetra podsjećaju da je “turizam tradicionalno najvažnija gospodarska grana sa ciljem njihovoga ostanka na otoku i preuzimanja odgovornosti za njegov održivi razvoj u budućnosti”. — Cilj i aktivnosti projekta su promocija novih, ekološki čišćih i održivih proizvoda i usluga u turizmu, zatim uključivanje mladim, budućih turističkih djelatnika u kreiranje turističkih politika na lokalnoj razini te stvaranje bliskih veza među članovima neformalne grupe koji će biti važni dionici i nositelji turističkoga razvoja grada Supetra u skoroj budučnosti, poručili su iz Turističke zajednice grada Supetra.

— Cilj i aktivnosti projekta su promocija novih, ekološki čišćih i održivih proizvoda i usluga u turizmu, zatim uključivanje mladim, budućih turističkih djelatnika u kreiranje turističkih politika na lokalnoj razini (foto: J. Bašić)

Podjelite:

You may also like...