Turističko vijeće u Milni raspisalo natječaj za direktora Turističke zajednice; evo do kada se možete javiti na natječaj i koji su uvjeti

Turističko vijeće u Milni objavilo je u utorak, 3. svibnja, natječaj za direktora Turističke zajednice općine Milna. Natječaj je otvoren samo osam dana, odnosno do 11. svibnja kada je posljednji dan za slanje prijave na natječaj, a direktor će biti izabran na četiri godine te će poslove obavljati u punome radnome vremenu.

Kandidat treba imati najmanje dvije godine radnoga iskustva
Prema objavljenome natječaju a mrežnim stranicama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. kandidati trebaju imati završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij, zatim najmanje dvije godine radnoga iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme ili jednu godinu radnoga iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu, trebaju poznavati jedan strani jezik, rad na osobnome računalu, a prijavi trebaju priložiti i prijedlog četverogodišnjega programa rada Turističke zajednice općine Milna na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojemu djeluje turistička zajednica.

Aplicirati mogu i kandidati bez položenoga stručnoga ispita
Od kandidata se traži i položen stručni ispit uz napomenu da se na natječaj mogu javiti i osobe bez položenoga stručnoga ispita, ali uz obvezu da to učine u roku od godinu dana od dana stupanja na rad. Osim navedenih uvjeta kandidat mora ispunjavati uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva.

Kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkoga vijeća TZ Milna. Turistička zajednica bila je u obvezi raspisati natječaj prema Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskoga turizma. Stupanjem na snagu čl. 22. spomenutoga zakona to su u obvezi učiniti i ostale turističke zajednice. O imenovanju i razrješenju direktora turističke zajednice odlučuje Turističko vijeće kao tijelo turističke zajednice. Prema tome Zakonu mandat direktorima turističkih zajednica trajat će četiri godine, što do sada nije bio slučaj.

izvor: TZ Milna

Podjelite:

You may also like...