Bila je to prilika za zajedničko okupljanje: “Bože, fola ti jer nan ništa veće od ovega u životu ne tribo”

Dina i Jakov Vrandečić iz Pučišća već su 55 godina zajedno. Bila je to prilika za okupljanje brojne rodbine oko zajedničkoga stola, čestitanje i iskreno slavlje zbog višegodišnjega zajedničkog života. Nakon što je vijest objavila lokalna Facebook stranica “Pučišća”, vijest objavljujemo i mi danas.

Osvrt na visoku obljetnicu para Vrandečić napisala su njihova djeca, pa vam rado prenosimo.

Ima 80 godina a još kopa i pjeva u zboru
— Njemu je 80 godišć! Još grie u goru, još kopo, pravi svoje kaiće od stinje, pivo u zboru, u butigu grie na svojien bičikletu! Njuon je 75! Rodila nas je šiest, rodila je na pošti cili svuoj radni vijek, bez da se žali, bez da čo mrnje, bez da se potuži ako non je tieško. 55 godišć je pasalo da su jedon drugemu rekli da ćedu skupa, ruku pod ruku, kročit kroz život!

Srca su nam svima puna
Da su onda znali da će njin na današnji don stuol bit voliko veliki i da će za tin stolon bit toliko jubavi, svaki korak bi nin bi lagji, svaka nuoć sa manje brigih… Jerbo doživit vakuov don ni svakomu dono i na njemu ne možemo bit ništa drugo nego zahvalni. Gledomo hi i mislino: “Ko će vo od nos doživit!?” Srca su nan svima puna lipotie, puna zahvale jer je Buog pogledo na nos i do nan ča ni mogo svakomu! Bože, fola ti jer nan ništa veće od ovega u životu ne tribo… Ovo je sve!

Živite nam još puno
Mama i tata, svi vas volimo: nos prvih 11, po naših 17 i onda i njihovih 5 (za sada)… U dobriemu zdrovju, živte nan još puno! Vaša dica, napisali su prigodno uz 55. obljetnicu njihova zajedničkoga života.

izvor: Facebook Pučišća

Podjelite:

You may also like...