Blokiran put na čestici zemlje u Pučišćima; komunalni redari obavili očevid i uklonili blokadu. Javio se Jurica Martinić, izjavivši u očitovanju: Načelnik bez ikakvoga zakonskoga uporišta česticu zemlje želi proglasiti nerazvrstanom cestom. Načelnik Kaštelan: Općina Pučišća zaštitila je svoj posjed i prekinula nezakonito ometanje

Nakon što je portal BRAČ danas objavio da je na konstituirajućoj sjednici Općinskoga vijeća u Pučišćima predloženo da se pod osmom točkom dnevnoga reda, iako to nije bilo naznačeno u pozivu, uvrsti i točka o blokadi javnoga puta na čestici zemlje 4156/8 u Pučišćima, na urednički e-mail javio se Jurica Martinić iz Pučišća, poslavši svoje očitovanje o pokušaju uvršavanja te točke u rad Općinskoga vijeća.

No, o blokadi javnoga puta na navedenoj čestici zemlje, ali i ostalim predloženim točkama dnevnoga reda, ipak nije bilo riječi jer su vladajući vijećnici, četvero nezavisnih i jedan SDP-ov, odlučili da se izostavi nadopuna dnevnoga reda koju je predložio načelnik Marino Kaštelan.

Taj dio zemljišta nije javni put ni nerazvrstana cesta
Čitatelj Martinić ističe kako je zadovoljan što vijećnici nisu prihvatili nadopunu dnevnoga reda koju je na prvoj konstituirajućoj sjednici predložio općinski načelnik, a vijećnicima iznijela pročelnica JUO Antica Novačić. — Takozvanu blokadu postavio sam ja, ali ne na čest. zem. 4156/8 koju spominje načelnik, nego na čest. zem. 4185 k.o. Pučišća koja je u vlasništvu i posjedu moga oca. Taj dio zemljišta ne predstavlja javni put, nerazvrstanu cestu, ni ništa slično jer prema čl. 123. Zakona o cestama do dana njegova stupanja na snagu, a to je 2011. godina, tamo nije ni postojao javni put, ističe Martinić, očito nezadovoljan što je o tome Kaštelan planirao raspravu na Općinskomu vijeću. Tvrdi kako je sve lako provjeriti, i to na geoportalu 2011-2018.

Bez ikakvoga zakonskoga uporišta želi proglasiti nerazvrstanu cestu
Martinić, kako nam je dostavio, ima i punomoć svojega oca Nikole koji ga je 22. travnja ovlastio za zastupanje pred ovlaštenim tijelima, a posebno u zaštiti nekretnina koje se, vidljivo je iz punomoći, nalaze na čest. zem. 4185, 4186 i 4187 u Pučišćima. — Zanimljivo je da u dvanaest godina vladavine načelnika na teritoriju općine Pučišća nije proglašena niti jedna nerazvrstana cesta, a nadopuna dnevnoga reda imala je za cilj proglašenje nerazvrstane ceste bez ikakvoga zakonskoga uporišta jer do 2011. godine u predmetnom području nije bilo nikakve ceste, pojašnjava nam Martinić.

Prema izvatku iz zemljišne knjige radi se o pašnjaku
Iako su iz Općine Pučišća na naš upit izjavili da se radi o javnomu putu na čest. zem. 4156/8 k.o. Pučišća, kako je uostalom spomenuto i na tada održanoj sjednici Općinskoga vijeća, Martinić ustraje u tvrdnji da je prepreka stavljena na čest. zem. 4185 koja je, navodi, vlasništvo i posjed njegova oca. — Česticom zemlje 4156/8 k.o. Pučišća načelnik se koristi iz razloga što je ona blizu čestice moga oca Nikole, a posjednik je Općina, ali kako se i dan danas ta čestica ne koristi u donjem dijelu posjed se ne može ostvariti i mora se pitati vlasnike, ističe opunomoćeni Martinić koji nam je priložio i vlasnički list. Prema izvatku iz zemljišne knjige od 20. travnja ove godine, za čest. zem. 4156/8 zemljište je označeno kao pašnjak, a pod vlastovnicom upisano deset osoba koje imaju svoj suvlasnički dio. — Česticu 4156/8 trebalo bi iskolčiti što bi za posljedicu imalo da se ulazi u susjeda i u spor investitora sa susjedima, tako da je najlakše nerazvrstanu cestu proglasiti preko zemljišta moga oca, odnosno preko čestice 4185, ističe Martinić, dodavši kako bi u tom slučaju bili primorani na sudski spor koji bi trajao godinama. Naglašava kako su česticu njegova oca snimila dva geometra koja su, navodi, nepobitno utvrdila da je prepreka na zemljištu njegova oca.

Što je javna cesta definira Zakon o cestama
U cijeloj “priči”, ističe Martinić, od iznimne važnosti je Zakon o cestama koji definira što je javni put, odnosno nerazvrstana cesta. Prema čl. 123. toga Zakona, “javne ceste izgrađene do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, za koje je izrađena snimka izvedenoga stanja i koje su evidentirane u katastru, upisat će se u zemljišne knjige kao javno dobro u općoj uporabi, kao neotuđivo vlasništvo Republike Hrvatske uz upis pravne osobe koja upravlja javnom cestom, bez obzira na postojeće upise u zemljišne knjige”. Ponavlja kako je na geoportalu jasno vidljivo da 2011. i 2018. nije bilo nikakve ceste. Očitovanje koje je poslao portalu BRAČ danas Martinić zaključuje s porukom: — Načelnik očito nastavlja u novom sazivu vijeća po starom i pokušava pogodovati moćnim investitorima. Pita se i zašto.

Kaštelan: Radi se o blokadi javnoga puta
O svemu smo pojašnjenje zatražili od općinskoga načelnika Kaštelana i htjeli čuti drugu stranu “priče”. U odgovoru koji nam je stigao Kaštelan ističe da se radi o blokadi javnoga puta, i to katastarske oznake 4156/8 u Pučišćima. — Općina Pučišća je dana 16. lipnja 2021. godine zaprimila dopis kojim smo obaviješteni o blokadi javnoga puta katastarske oznake br. 4156/8, k.o. Pučišća. Dana 18. lipnja 2021. godine obavljen je očevid na lokaciji te je fotodokumentirano stanje iz kojega je razvidno da se uistinu radi o blokadi javnoga puta, pojasnio je pučiški načelnik.

Načelnik ističe da je Općina Pučišća zaštitila svoj posjed
Ističe da je upravo o stanju koje je zatečeno namjeravao izvijestiti Općinsko vijeće, sazvano za 18. lipnja, ali dodaje kako predložena točka nije uvrštena u dnevni red. — Općina Pučišća putem komunalnoga redarstva dana 21. lipnja 2021. godine uklonila je blokadu i tako zaštitila svoj posjed i prekinula njegovo nezakonito ometanje, poručio je Kaštelan. Priložio je i fotografiju iz koje je vidljivo da se radi o pokušaju blokade. — Radi se o pokušaju ometanja posjeda i blokadi javnoga puta za sada nepoznatoga počinitelja, naveo je pučiški načelnik.

“Ostale navode nemam potrebu komentirati”
Na naše pitanje da komentira izjavu kako se radi ustvari o pokušaju proglašavanja navedene čestice zemlje javnim putem, odnosno nerazvrstanom cestom, Kaštelan je kratko odgovorio: — Ostale navode nemam potrebu komentirati jer uopće nisu od značaja za postupanje Općine Pučišća u ovom slučaju.

foto: Općina Pučišća

Podjelite:

You may also like...