PROJEKT IZGRADNJE ZGRADE ZAJEDNIČKOG VATROGASNOG DOMA
#OstanimoOdgovorni

BURNO U BOLU Za Proračun općine Bol glasovao i vijećnik Mate Petrić koji će iz Proračuna dobiti 100.000 kuna naknade za dio troškova. Nakon glasanja oporba protestno napustila sjednicu. Vijećnica Katarina Marčić: Radi se o trgovanju

Sa 6 glasova “za” i 4 glasa “protiv” vijećnici Općinskoga vijeća u Bolu usvojili su danas, 18. prosinca, na 8. sjednici vijeća Proračun općine Bol za 2021. godinu.

Sjednica Općinskoga vijeća održana u velikoj dvorani bolskoga Centra za kulturu, a od kada je prati portal BRAČ danas nikada nije trajala kraće. Načelnik Tihomir Marinković (SDP) nije podnosio vijećnicima izviješće o radu s obzirom da je prethodna sjednica vijeća održana krajem studenoga. Osim toga, načelnik Marinković odlučio je da neće odgovarati na vijećnička pitanja usmeno, već da će odgovoriti na pitanja pisanim putem. No, javnost je ostala uskraćena znati što zanima vijećnike Općinskoga vijeća u Bolu, jer vijećnicima nije ni omogućeno da pitanja iznesu na sjednici.

Na prijedlog općinskoga proračuna stiglo je pet amandmana vijećnika, a djelomično je tek prihvaćen amandman nezavisne vijećnice Katarine Marčić za uređenje Pučiške ulice i amandman vijećnika Mate Petrića. Amandmanom vijećnik je tražio da se 100.000 kuna namijenjenih prvotno za odvodni kanal u Gnjilici preusmjeri za drugu namjenu, i to, kako je navedeno, “kao naknada dijela troška izrade brane i odvodnoga kanala za oborinske vode kod Sv. Lucije, odnosno kod budućega novog groblja”. Amandman vijećnika Petrića prihvatio je načelnik Marinković, i to bez ikakvoga obrazloženja.

Vijećnik Petrić prije je govorio: Ne želim ovaj zahtjev rješavati ucjenom
Treba podsjetiti kako je isti vijećnik na protekloj sjednici vijeća uputio zamolbu za pokrićem troškova na izradi brane i odvodnoga kanala za oborinske vode na istom prostoru, ali je tu istu zamolbu povukao s dnevnoga reda, i to s obrazloženjem: — Kako netko ne bi mislio da se radi o ucjeni za moje glasovanje o proračunu, povlačim molbu s dnevnoga reda. Proračun je jedno, a molba je drugo. Ne želim ovaj zahtjev rješavati ucjenom, istaknuo je tada vijećnik Petrić, a tadašnja zamolba na njegovo traženje skinuta je s dnevnoga reda. No, vijećnik Petrić dosjetio se pa odlučio istu stvar riješiti podnošenjem amandmana na prijedlog Proračuna, što je i učinio, a načelnik prihvatio.

Oporba napustila sjednicu Općinskoga vijeća
Takvo ponašanje vijećnika Petrića zgrozilo je oporbene vijećnike. Upravo zbog amandmana koji je podnio na prijedlog Proračuna, nezavisna vijećnica Marčić tražila je od vijećnika Petrića da se izuzme od glasovanja o Proračunu. — Bilo bi u najmanju ruku u redu da se vijećnik Petrić izuzme od glasovanja s obzirom da će se ovim Proračunom 100.000 kuna direktno njemu uplatiti, rekla je Marčić. Unatoč traženju vijećnice Petrić se nije izuzeo od glasovanja. Poslije odluke o Proračunu oporbeni vijećnici napustili su protestno sjednicu Općinskoga vijeća, a vijećnica Marčić pri izlasku je poručila: — Radi se o trgovanju.

Je li Petrić uvjerio Općinu da je izgrađeni kanal od javnoga interesa?
Portal BRAČ danas već je pisao o zamolbi vijećnika Petrića koja je stigla pred vijećnike Općinskoga vijeća koje je održano 27. studenoga. Osim zamolbe, priložen je tada i zapisnik sa sastanka koji je na traženje vijećnika održan krajem rujna u Općini, a na kojemu je Petrić opetovao svoj zahtjev da mu Općina Bol prizna troškove na izradi brane i odvodnoga kanala za oborinske vude u neposrednoj blizini novoga groblja (koje bi se tek trebalo graditi, op. a.). Prema navodima iz tadašnjega zapisnika, bolski načelnik na sastanku je istaknuo kako je njegova zadaća štititi općinske interese. Izjavio je, osim toga, da investitor (čitaj: Mate Petrić, op. a.) treba uputiti novi zahtjev prema općini s dokazima da je izgrađeni kanal od javnoga interesa. Tek bi se u tom slučaju, kako je naveo načelnik Marinković, moglo razgovarati o priznavanju dijela troškova. No nije nam poznato je li u međuvremenu vijećnik Petrić kao investitor dokazao Općini da je izgrađeni kanal od javnoga interesa, ali ono što je sigurno je da je digao ruku za Proračun u kojemu će mu se osigurati 100.000 kuna za priznanje dijela troškova.

Marinković: Sredstva podijeljena gospodarstvenicima polučila bi manji efekt na bolsku privredu 
Nezavisna vijećnica Nataša Paleka Jakšić još 4. prosinca uputila je amandman bolskomu načelniku na prijedlog Proračuna, zatraživši da se sredstva namijenjena za teniski turnir u Bolu, a radi se o 400.000 kuna, preusmjere za pomoć poduzetnicima i domaćinima za pripremu turističke sezone sljedeće godine. — Obzirom na izrazito neuspješnu turističku sezonu 2020. godine i činjenicu da je veliki broj poduzetnika s područja Općine Bol mijenjao period obavljanja sezonskoga poslovanja uslijed čega su dovedeni u nepovoljan položaj s osnove dobivanja pomoći od Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, dok privatni iznajmljivači tu mogućnost nisu ni imali, moj prijedlog je da se za ovu godinu sredstva koja su namijenjena za teniski turnir u iznosu od 400.000,00 kuna preraspodjele na konto za pomoć poduzetnicima i domaćinima za pripremu turističke sezone 2021. godine. Ni ovaj amandman nije prihvaćen. — Sredstva predviđena za WTA turnir podijeljena svim bolskim gospodarstvenicima polučila bi neusporedivo manji efekt na bolsku privredu, posebno u marketinškom smislu, uz sav respekt prema gospodarstvenicima koji su ove godine imali vrlo zahtjevnu sezonu, stoji u obrazloženju kojim je načelnik Marinković odbio prijedlog vijećnice Paleke Jakšić.

Nataša Paleka Jakšić: Ponaša se kao parazit općinskoga proračuna
Vijećnica nije bila zadovoljna obrazloženjem pa je na sjednici prokomentirala načelnikov razlog odbijanja amandmana. — Odbijamo ljude koji pune Proračun na račun čovjeka koji ima trećerazredni turnir, koji se ponaša kao parazit na našemu proračunu i koji nikada na prihodovnoj strani nije platio niti kunu. Sve je nauštrb naših poljoprivrednika koji pune Proračun. Znači podržat ćemo još jednu lošu priču umjesto da sredstva usmjerimo za pripremu turističke sezone sljedeće godine, komentirala je Paleka Jakšić. Vijećnik Ivica Šćepanović istaknuo je da Općina Bol živi od obrtnika i poduzetnika. — Svaka uložena kuna pomoći tim ljudima vratit će nam se prije ili kasnije, istaknuo je Šćepanović. No, za amandman Paleke Jakšić glasalo je tek 4 vijećnika, dok su vladajući vijećnici, a radi se o koaliciji SDP-HDZ ostali suzdržani.

Marinković: Za taj novac sami ste mogli kupiti dar djetetu
Vijećnica Marčić nije zadovoljna što je odbijen njezin amandman koji se odnosi na dar u prigodi sv. Nikole. — Ispada da dar za svetoga Nikolu financiraju općinske institucije, od Općine, Dječjega vrtića, djelomično škola i nekolicina poduzetnika, kao što je Zlatni rat i manji poduzetnici. Većina roditelja taj dar financiraju sami. To ne bi bilo sporno da nije nametnuto. Mi roditelji dobili smo uplatnice u vrtiću. Nismo dobili poziv želite li ili ne dar za sv. Nikolu, nego uplatnice. Što možemo? Preko leđa djece kontrirati tomu ili izdvojiti dijete?, pitala je Marčić. — Vi ste mogli za taj novac kupiti sami dar djetetu i dati dar djetetu na način koji je vama primjeren, odgovorio je Marinković. — Znate li koji je rezultat toga?, replicirala je Marčić. Načelnik je tražio da mu se dostavi dopis iz kojega bi bila vidljiva povratna informacija roditelja po tom pitanju te obećao da će taj prijedlog dodatno razmotriti i ako bude potrebno riješiti ga rebalansom Proračuna.

Svima su umanjena sredstva iz Proračuna
Vijećnica Marčić zatražila je i očitovanje zašto je odbijen amandman na prijedlog da se za projekte Općinske knjižnice dodatno osigura 30.000 kuna, i to za nastavak projekta “Terra Croatica” i izradu slikovnice “Bročko blogo”. — Amandman se ne prihvaća jer je u ukupnim troškovima općinske knjižnice planirano svih 30.000 kuna za nastavak ovih projekata. Iz tih sredstava će biti moguće pratiti taj program, odgovorio je Marinković, pojasnivši kako su sredstva u Proračunu umanjena svim ustanovama, pa tako i Općinskoj knjižnici. — Iz Proračuna za 2020. godinu nije uplaćeno onako kako je bilo predviđeno, rekla je Marčić. — Nije svugdje uplaćeno jer je Proračun evidentno manji u odnosu na planirani, rekao je Marinković. — Je li to znači da Filipu Lukasu nećete uplatiti svih 400.000 kuna, pitala je vijećnica. — Možda. Ako sezona bude loša, bit će ukinuto kao i ovu godinu, odgovorio je Marinković.

Vijećnik Buljan: Kako ćete proći rivom ako izglasate takav Proračun?
Vijećnik Tonči Buljan iznio je amandman usmeno, iako je predsjednik vijeća Matko Baković osporavao pravo vijećniku da ga iznese, tvrdeći da je istekao rok za podnošenje amandmana. Vijećnik Buljan odgovorio je da se amadman može predlagati sve do donošenja Proračuna. — Molio bih vas načelniče da analizirate situaciju oko koronavirusa danas i situaciju od 20. svibnja, u vremenu predsezone. Kakvo je ekonomsko stanje Općine danas?, pitao je Buljan. — Bolji smo neko smo planirali. Općina jako dobro funkcionira, odgovorio je načelnik. Podsjetio je načelnika da je 20. svibnja poslao dopis vijećnicima u kojemu je istaknuo: “Sagledavajući financijske mogućnosti s obzirom na krizu koju je izazvala pandemija koronavirusa, mišljenja sam i predlažem da ovu godinu Općina Bol ne može biti sponzor WTA turnira”. Načelniče, vi ste nama ovo poslali, a danas nam govorite kako ne možemo ništa planirati i kako nismo sigurni u sljedeću sezonu. No, sredstva za WTA turnir ipak se nalaze u Proračunu. Mi dajemo podršku putovanjima po svijetu koja će se vršiti na račun našega Proračuna, a pod krinkom organizacije WTA turnira. Kako ćete proći rivom ako izglasate takav Proračun?, pitao je vijećnik Buljan. Predložio je da se 400.000 kuna skine s WTA turnira, a da se 370.000 kuna investira u Dječji vrtić, a 30.000 kuna općinskoj knjižnici. Takav amandman vijećnika Buljana nije prošao jer je 4 vijećnika bilo “za”, 1 “protiv”, a ostali “suzdržani”. — Vijećnici će odlučiti kako oni budu htjeli, a ne kako im vi diktirate, odgovorio je Marinković vijećniku.

Proračun općine Bol u 2021. godini iznosit će 24,3 milijuna kuna, a isto toliko planirani su i rashodi u sljedećoj godini.

Načelnik Bola Tihomir Marinković (lijevo) i predsjednik Općinskoga vijeća Matko Baković (desno) na sjednici Općinskoga vijeća koja je održana danas, 18. prosinca, u dvorani Centra za kulturu u Bolu, a na kojoj je donesen Proračun općine Bol za 2021. godinu (foto: J. Bašić)

Podjelite:

You may also like...